Studenţii care se regăsesc pe listele de acordare a burselor și care nu au depus cerere, extras de cont de la banca unde au card și copie C.I. sunt rugați să le depună urgent până vineri, 30 octombrie 2015, ora 10,00 la Secretariatul Facultății de Filosofie.
Nedepunerea acestor documente atrage după sine pierderea bursei (banii nu se vor da în numerar la Facultate).
Eventualele contestații se pot depune până în 30 octombrie 2015, ora 10.00.
Notă: la mediile egale s-au acordat burse prin departajare conform Regulamentului de acordare a burselor.

TABEL NOMINAL CU STUDENŢIICARE VOR BENEFICIA DE BURSE SOCIALE ȘI DE STUDIU ÎN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016