Studenţii care doresc să obțină bursă de merit/studiu în anul universitar 2015/2016 trebuie să depună la secretariatul Facultăţii de Filosofie, până pe data de 28 octombrie 2015,  ora 10:00, următoarele documente:

  1. Cerere de solicitare a bursei : formularul poate fi ridicat de la secretariat
  2. O copie a cărţii de identitate 
  3. Extras de cont pe care se află codul iban. Contul trebuie să fie deschis exclusiv in numele personal al fiecărui bursier.

Atentie!

Potrivit notei primite de la universitate, nepredarea extrasului de cont şi necomunicarea contului IBAN pot aduce cu sine sistarea bursei.