Se acordă studenţilor care nu beneficiază de bursă de studiu sau de merit, sunt integralişti şi au media în anul universitar 2015/2016 peste 7.00.

Venitul lunar net pe membru de familie nu trebuie să depăşească  vezi anexa.

Studenţii care solicită burse sociale trebuie să prezinte până la data de 28 octombrie a.c., ora 10.00, adeverinţe din care să rezulte veniturile nete lunare pe ultimile trei luni (iulie, august, septembrie).

Dosarul de solicitare a burselor sociale trebuie să cuprindă:
1. Salarii nete totale – Adeverinţe salariale pe ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie) de la locul de muncă al părinţilor (dacă părinţii sunt salariaţi)
2. Copie buletin
3. Pensii- Cupoane de pensie pe ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie)
(dacă părinţii sunt pensionari)
4. Alocaţii de stat pentru copii (fraţi/surori) – adeverinţe de la şcoală, liceu sau facultate, după caz. Dacă fraţii/surorile sunt bursieri, sunt necesare adeverinţe în care se specifică tipul şi cuantumul bursei.
5. Alte ajutoare de stat – adeverinţe de şomaj pe ultimele 3 luni (iulie, august, septembrie) (dacă este cazul)
6. Certificate de naştere şi adeverinţe de la fraţi /surori (până la 18 ani) aflaţi în îngrijirea părinţilor.
7. Certificat fiscal (de la Administraţia Financiară) din care să rezulte dacă realizează sau nu venituri din închiriere spaţii proprii sau din activităţi comerciale.
8. Certificat de la Primărie din care să rezulte dacă realizează sau nu venituri din agricultură.
9. Alte venituri (dacă este cazul).
10. Declaraţie notarială a solicitantului și a altor membri ai familiei din care să rezulte că nu realizează niciun fel de venit.

Ø Studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial care nu realizează venituri în acest caz, cererile vor fi însoţite de acte doveditoare. (certificate de deces ale părinţilor, adeverinţe de plasament familial etc).

Ø Studenţii bolnavi de tbc care se află în evidenţa unităţilor medicale, cei care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, cei infestaţi cu hiv sau bolnavi de sida, spondilită anchilozantă sau reumatism articular în baza documentelor medicale eliberate de un medic specialist și vizate de medicul de familie al studentului.

STUDENŢII CARE SOLICITĂ BURSĂ TREBUIE SĂ ANEXEZE LA CEREREA DE BURSĂ EXTRASUL DE CONT DE LA BANCA UNDE AU CARD.
BANII NU SE VOR DA ÎN NUMERAR LA FACULTATE.