ANUNŢ IMPORTANT

CAZARE

PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2015/2016

REPARTIŢIA ÎN CĂMINE VA AVEA LOC ÎN DATA DE
29 SEPTEMBRIE 2015, ORA 10,00
ÎN AMF. TITU MAIORESCU
PREZENŢA FIIND OBLIGATORIE
(CU CARTEA DE IDENTITATE)
NEPREZENTAREA LA DATA MENŢIONATĂ
DUCE LA ANULAREA CERERII DE CAZARE ŞI LA PIERDEREA LOCULUI