Secretariatul Facultăţii de Filosofie este închis (concediu de odihnă). Absolvenţii care au susţinut examenul de licenţă şi examenul de disertaţie în sesiunea iunie 2015 îşi pot ridica adeverinţele, în această perioadă, de la Rectorat – Biroul Acte de Studii.