SESIUNEA IULIE 2015

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 09 -21 IULIE 2015

Perioada de înscriere s-a prelungit până în data de 21 iulie 2015 inclusiv

Program de înscrieri:
Luni – vineri: 9.00 – 14.00

Programe de master:

Toate masteratele Facultăţii de Filosofie sunt acreditate ARACIS, în conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării

LocuriActe necesareAdmitereRezultate & precizăriSituația după confirmarea locurilor

– Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii (în limba română)
locuri: 20 buget – 27 taxă (3100 RON/an), loc extracomunitar cont propriu valutar : 3
– Filosofie analitică (Analytic Philosophy) (în limba engleză)
locuri: 12 buget – 35 taxă (3100 RON/an), loc extracomunitar cont propriu valutar : 3
– Istoria şi circulaţia ideilor filosofice (în limba română)
locuri: 25 buget – 22 taxă (3100 RON/an), loc extracomunitar cont propriu valutar : 3
– Istoria şi filosofia ştiinţei (în limba română)
locuri: 12 buget – 15 taxă (3100 RON/an), loc extracomunitar cont propriu valutar : 3
– Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română)
locuri: 20 buget – 27 taxă (3100 RON/an), loc extracomunitar cont propriu valutar : 3
– Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română)
locuri: 16 buget – 31 taxă (3100 RON/an), loc extracomunitar cont propriu valutar : 3
– Open Mind (program masteral în științe cognitive) (în limba engleză)
locuri: 15 buget – 32 taxă (3100 RON/an), loc extracomunitar cont propriu valutar : 3
– Globalizare și diplomație culturală (în limba engleză)
locuri: 50 taxă (6000 €/an)
– Administrarea afacerilor (MBA) (în limba engleză)
locuri: 15 buget – 9 taxă (2000 €/an), loc extracomunitar cont propriu valutar : 1
– Management intercultural (în limba engleză)
locuri: 18 buget – 6 taxă (3100 RON/an), loc extracomunitar (cont propriu valutar) : 1
– Comunicare interculturală (în limba engleză)
locuri: 17 buget – 7 taxă (3100 RON/an), loc extracomunitar (cont propriu valutar) : 1

Număr locuri alocate pentru studenții din Republica Moldova: 1 taxă

– DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată)
– DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată) sau ADEVERINŢĂ ABSOLVIRE (pentru promoţia 2015)
– COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT DE NAŞTERE
– COPIE CARTE DE IDENTITATE
– ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
– 3 FOTOGRAFII (tip buletin)
– DOSAR PLIC
– CERERE DE ÎNSCRIERE (de la Secretariat)
– TAXA DE ADMITERE – 120 Ron (se achită la Secretariat)

Admiterea la masterat (forma de zi):
1. Scrisoare de intenţie (se depune la înscriere)
2. Interviu

– Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii (în limba română) – 23.07.2015, ora 9.00
– Filosofie analitică (Analytic Philosophy) (în limba engleză) – 23.07.2015, ora 9.00 (in cadrul interviului se va da un test de limba engleza)
– Istoria şi circulaţia ideilor filosofice (în limba română) – 23.07.2015, ora 9.00
– Istoria şi filosofia ştiinţei (în limba română) – 23.07.2015, ora 9.00
– Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română) – 23.07.2015, ora 9.00
– Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română) – 23.07.2015, ora 9.00
– Open Mind (program masteral în științe cognitive) (în limba engleză) – 19.07.2015, ora 9.00 (in cadrul interviului se va da un test de limba engleza)
– Globalizare și diplomație culturală (în limba engleză) – detaliile referitoare la admitere sunt disponibile pe site-ul http://www.unibuc.de
– Administrarea afacerilor (MBA) (în limba engleză) – 23.07.2015, ora 9.00
– Management intercultural (în limba engleză) – 23.07.2015, ora 9.00
– Comunicare interculturală (în limba engleză) – 23.07.2015, ora 9.00

Criterii de departajare pentru mediile egale: media de la licenţă

rezultate admitere (buget, taxă & în așteptare)
Candidaţii declaraţi admişi în sesiunea iulie 2015 la programele de master organizate de Facultatea de Filosofie îşi vor confirma locurile la buget sau taxă, prin depunerea documentelor necesare, în perioadele 27-31 iulie 2015 sau 24-28 august 2015.
BUGET:
– diploma de bacalaureat în original
– diploma de licenţă în original sau adeverinţa de absolvire în original (pentru promoţia iunie 2015)

TAXĂ:
– confirmare taxă 500 RON (achitarea sumei se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti [din sediul Facultăţii de Drept]. Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu”.)