SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 3-18 septembrie 2015

PRELUNGIRE PERIOADĂ DE ÎNSCRIERE : 14 – 18 septembrie 2015, inclusiv

Program de înscrieri:
Luni – vineri: 9.00 – 14.00

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT

FILOSOFIE
– modulul Filosofie
– modulul Filosofie-Studii europene

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:
1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2. Nota de la a doua probă scrisă de la exam