SESIUNEA IULIE 2015

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 09 – 21 IULIE 2015

Perioada de înscriere s-a prelungit până în data de 21 iulie 2015 inclusiv

Program de înscrieri:
Luni – vineri: 9.00 – 14.00
Sâmbătă – duminică: 9.00 – 12.00

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT

FILOSOFIE
– modulul Filosofie
– modulul Filosofie-Studii europene

LocuriAdmitereActe necesareRezultate & precizăriSituația după confirmarea locurilor

115 buget
– 70 locuri modulul Filosofie
– 45 locuri modulul Filosofie – Studii europene

65 taxă (1 loc extracomunitar)
– 35 locuri modulul Filosofie
– 30 locuri modulul Filosofie – Studii europene 

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT
În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:
1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
2. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
3. În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
4. Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1,2,3, candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.
– FORMULARUL DE ADMITERE (completat)
– DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată) sau ADEVERINŢĂ ABSOLVIRE (pentru promoţia iulie 2015)
– DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ (pentru candidaţii licenţiaţi)
– COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT DE NAŞTERE
– COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE
– COPIE CARTE DE IDENTITATE
– ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
– 3 FOTOGRAFII (tip buletin)
– CERERE DE ÎNSCRIERE (de la Secretariat)
– TAXA DE ADMITERE – 120 lei (se achita la Secretariat). Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original)
– DOSAR PLIC

Liste comune (Filosofie & Filosofie – Studii europene)

– buget
– taxă

Liste pe specializări

modulul Filosofie
– buget
– taxă

modulul Filosofie – Studii europene
– buget
– taxă

Precizări importante

– în atenția tuturor candidaților admiși
– în atenția candidaților admiși la buget
– în atenția candidaților admiși la taxă
– în atenția candidaților de pe listele de așteptare 

Liste comune (Filosofie & Filosofie – Studii europene)
buget
taxă
respinși

Liste pe specializări

modulul Filosofie
buget
taxă

modulul Filosofie – Studii europene
buget
taxă