Semnalăm apariția editorială a volumului Aspecte ale metodei fenomenologice, editori Bogdan Mincă, Remus Breazu, Iulian Apostolescu. Volumul (278 pp.) a apărut la Editura Universității din București.

DescriereCuprins
Fenomenologia s-a înțeles pe sine de la bun început nu ca disciplină, ci ca metodă riguroasă de lucru în filozofie. Prezentul volum de studii reunește contribuții semnate de cercetători cunoscuți, dar și de tineri doctori și tineri doctoranzi în filozofie. Volumul are totodată și o dimensiune istorică, în măsura în care diversele contribuții investighează aspecte ale metodei fenomenologice la Franz Brentano, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, dar și Mihai Șora.
Cuvant introductiv … 7
ION TĂNĂSESCU. Descrierea ca metodă a psihologiei empirice … 13
CRISTIAN MLADIN. Pentru reducţie, de la un capăt la celălalt … 59
ANDREI SIMIONESCU-PANAIT. Lucruri făcute şi gândul de după. Metoda reducţiei şi constituirea tehnicii fenomenologice … 87
IULIAN APOSTOLESCU. De la Husserl la Merleau-Ponty. Note despre lumea vieţii … 117
ALEXANDRU BEJINARIU. Tehnica formării conceptelor filozofice … 135
RALUCA BUJOR. Aspecte ale prealabilului în metoda dialectică: câteva pagini din Sofistul şi comentariile lui M. Heidegger … 159
REMUS BREAZU. Reducţiile fenomenologice din Fiinţă şi timp … 201
IOAN DRĂGOI. Critica fenomenologiei heideggeriene în Du dialogue interieur (Mihai Şora) … 233