Semnalăm apariția volumului „Etică în știință, religie și societate”, editori Marin Bălan, Valentin Mureșan.

Etică în știință, religie și societateCuprins
cop. B5-Marin Balan-Etica (2)
Despre autori ………………………………………………………………………………. 9
Introducere .. ……………………………………………………………………………… 13
ETICĂ, ŞTIINŢĂ ŞI RELIGIE: DIFERENŢE ŞI CONEXIUNI
Naşterea eticii – un program ştiinţific ambiţios …………………………………. 23
VALENTIN MUREŞAN
Bioetică şi sinergie evolutivă ………………………………………………………… 33
DENIS BUICAN
Poziţii și puncte de vedere cu privire la relaţia dintre morală și religie … 47
MIRCEA FLONTA
Controverse actuale privind fundamentul obiectivităţii valorilor morale . 55
ION CEAPRAZ
Intenţionalitate și etică sau despre întemeierea cunoașterii etice la
Franz Brentano …………………………………………………………………………. 69
ION TĂNĂSESCU
O explorare a fundamentelor eticii interpersonale ……………………………83
VIRGIL IORDACHE
Ştiinţa interiorităţii şi cuantificarea eului. Teologia ortodoxă şi
neuroştiinţele despre viaţa lăuntrică şi dominaţia recentă a
tehnologiilor ……………………………………………………………………………..103
ADRIAN SORIN MIHALACHE
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI RESPONSABILITATE ETICĂ
Etica în biologia evoluţionistă: cercetătorul confruntat cu deviaţii
ideologice și atacuri creaţioniste………………………………………………….143
CÉDRIC GRIMOULT
Etica economică într-o interpretare intedisciplinară ………………………..161
COSTEA MUNTEANU
Etica – o perspectivă dialogică în inteligenţa artificială și religie ……… 185
ŞTEFAN TRĂUŞAN-MATU
Împotriva căutării pe world wide web. Etica motoarelor de căutare şi
moartea lui kybernetes …………………………………………………………….. 197
CONSTANTIN VICĂ
Amoralitatea plagiatului știinţific. Retorica și pragmatica cercetării ….. 223
SILVIA GIURGIU
TEME ŞI CONCEPTE ETICE ÎN CREŞTINISM
Capcanele autenticităţii şi rădăcinile creştine ale ideii de „sine autentic”241
CRISTIAN IFTODE
Decizia morală și libertatea omului: Aristotel vs. Sfântul Maxim
Mărturisitorul …………………………………………………………………………… 271
SEBASTIAN MATEIESCU
Cât de nouă este etica virtuţilor? …………………………………………………311
MARIN BĂLAN
ETICĂ ŞI SOCIETATE
Înainte de morală: mecanisme ale cooperării sociale ……………………..329
ADRIAN MIROIU
Sensuri etice ale metaforei „lanţul iubirii” ………………………………………351
CONSTANTIN STOENESCU
Terapia prin limbaj: aspecte religioase, morale şi ştiinţifice ale
dialogului …………………………………………………………………………………365
ION VEZEANU
Structurarea mediului tehnologic în societatea contemporană.
Abordare din perspectiva dezvoltată de Jacques Ellul ……………………385
ADRIAN LEMENI
Relaţia biserică-economie în viziunea marilor reformatori ……………… 391
ADRIAN IGNAT
Etica în păgânismul contemporan rusesc. Identitate și biocentrism …..411
IULIANA NIŢESCU