Anunt Selectie 2015
FILOSOFIE destinatii studenti ERASMUS 2015-2016


Comisia de selecţie:

Lect. dr. Cristian Iftode, Conf. dr. Laurențiu Staicu, Conf. dr. Emanuel Socaciu, Asist. dr. Constantin Vică (președinte, Responsabil ERASMUS)

Criterii de eligibilitate şi selecţie:

 – candidatul poate fi cetăţean român sau cetăţeanul altei ţări, înregistrat la cursuri regulate (la zi) la UB, având un permis de rezidenţă temporară sau permanentă, eliberat de autorităţile române competente;

– să fie student/masterand/doctorand al UB (în Facultatea de Filosofie) în momentul selecţiei şi pe durata stagiului (cursuri la zi);

– să fie absolvent cel puţin al primului an de studii în momentul începerii mobilităţii (pentru nivel licenţă);

– să nu fi beneficiat deja de un alt stagiu ERASMUS, cu sau fără suport financiar, în perioada ciclului de învățământ în care se află (licență, masterat, doctorat);

– să promoveze un test de limbă străină sau cel puţin să posede un document prin care un profesor de specialitate să certifice că respectivul candidat are cunoştinţe lingvistice satisfăcătoare într-o limbă străină (documentul trebuie ataşat la dosar);

– să fie integralist la sfârşitul anului de studiu precedent şi integralist după ultima sesiune de examene înainte de efectuarea stagiului Erasmus;%