CFP: A doua ediție a concursului de eseuri filosofice C.E.F., organizat de CCIIF (Centrul de cercetare a istoriei ideilor filosofice), propune următoarea temă de cercetare: Identitate și Eros.

Deadline ediţia a II-a: 20 mai 2015.

Abordările pot deschide următoarele direcții tematice din orizontul eticii, esteticii, metafizicii, filosofiei religiei, ontologiei, fenomenologiei și epistemologiei:

  • Diferențele constitutive dintre Eros, Philia și Agape;
  • Iubirea ca încercare de a-l gândi pe Celălalt;
  • Posibilitățile iertării prin iubire;
  • Identitatea Persoanei: comuniunea prin iubire;
  • Corporalitate și sexualitate: interpretări fenomenologice;
  • Iubirea (de sine) ca datorie;
  • Morala ca aparență de iubire.

Eseurile vor fi trimise la adresa de email a CCIIF: cciif.fil.unibuc@gmail.com şi vor fi însoţite de un scurt CV, axat pe evidenţierea următoarelor aspecte: interese academice, cercetări anterioare, publicaţii, participări la conferinţe naţionale sau internaţionale.

Lucrările vor fi realizate în limita a 8000 de cuvinte, redactate în acord cu normele editurii Academiei Române (a se consulta Anexa 1). Un participant poate înscrie în concurs un singur eseu şi poate participa la etape consecutive doar dacă nu a fost declarat câştigător al unei etape anterioare.

Informații suplimentare referitoare la desfășurarea concursului pot fi consultate accesând regulamentul disponibil online pe site-ul oficial al CCIIF : http://cciif.ub-filosofie.ro/category/concursuri/