STUDENȚII CARE DORESC SĂ-ȘI CUNOASCĂ SITUAȚIA ȘCOLARĂ
POT ACCESA CARNETUL ONLINE DE STUDENT

STUDENȚII TREBUIE SĂ ACCESEZE ADRESA

http://ums.unibuc.ro/ums

ums

NUMELE DE UTILIZATOR ESTE CNP-UL STUDENȚILOR,
SAU ÎN CAZUL STUDENȚILOR STRĂINI NUMĂRUL MATRICOL

PAROLA ESTE REPREZENTATĂ DE DATA NAȘTERII