SIEÎn cursul anului 2015, Serviciul de Informaţii Externe continuă tradiţia organizării şi desfăşurării, în colaborare cu Universitatea București, a stagiului de practică în domeniul OSINT (Open-Source Intelligence).

Stagiul oferă studenţilor participanţi posibilitatea de a dobândi experienţă practică, complementară studiilor universitare, într-un domeniu de activitate rezervat profesioniştilor de elită. Oferim astfel o oportunitate pe care partenerii noştri euroatlantici o utilizează de mult timp în dialogul cu mediul universitar, dar care, în peisajul instituţiilor româneşti, este inedită.
Numărul de credite transferabile care va fi obţinut în urma desfăşurării stagiului se stabilește de către Universitatea București.
Stagiul este destinat studenţilor din Universitatea București, aflaţi la sfârşitul primului an de masterat, din Facultățile de Filosofie, Istorie, Jurnalism şi ştiinţele comunicării, Limbi şi literaturi străine, Știinţe politice, respectiv la sfârşitul ciclului de masterat, cu durata de 1 an, la Facultatea de Drept;
Stagiul cuprinde două serii de practică, desfăşurate în lunile iulie și august, la fiecare serie putând participa maxim 4 studenţi.
Pentru a fi acceptaţi la stagiul de practică, doritorii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:

• sunt studenţi în anul I de masterat la facultățile menţionate;
• au exclusiv cetăţenie română şi domiciliul în România;
• nu au cazier judiciar;
• au absolvit cursurile universitare cu nota la licenţă peste 8,50;
• au fost admişi la cursurile de masterat cu nota peste 8,50.

În vederea participării la stagiu, studenţii interesaţi vor depune la secretariatul Preşedintelui Senatului Universităţii din Bucureşti, cel târziu până la data de 15 aprilie, în două exemplare, un dosar de înscriere care conţine:

a) cererea de înscriere, care cuprinde şi o motivaţie a urmării stagiului (modelul se găsește la secretariatele facultăților cuprinse în program și la secretariatul Preşedintelui Senatului Universităţii din Bucureşti);
b) un curriculum vitae actualizat;
c) cel puţin două recomandări din partea unor personalităţi academice sau universitare din domeniul de referinţă ştiinţifică al studentului;
d) adeverinţă care să ateste înscrierea studentului la masterat şi urmarea cursurilor masterale;
e) copie a diplomei de licenţă sau adeverință care să ateste nota la licență;
f) copie a actului de identitate.

Selecţia studenţilor care îndeplinesc condiţiile de participare se realizează de către o Comisie comună de evaluare, formată din reprezentanţi ai UB şi SIE. Având în vedere specificul instituţiei, procesul de selecţie urmăreşte identificarea cu precădere a masteranzilor interesaţi de domeniile geopoliticii şi relaţiilor internaţionale, care au abilităţi de gândire strategică şi cunosc limbi străine. Activitatea Comisiei, care constă în analiza dosarelor depuse de candidaţi şi, dacă este nevoie, în interviuri cu aceştia, se finalizează până la data de 1 iunie.
Informaţii suplimentare pot fi solicitate la secretariatul Preşedintelui Senatului Universităţii din Bucureşti (B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 36-46), telefon: 021-3059713.