afis conferinta estetica 2015Conferința Națională de Estetică și Filosofia Artei ”Ion Ianoși”, Ediţia a III-a

 

JOCUL ÎN GÂNDIREA ESTETICĂ ȘI ARTA CONTEMPORANĂ

 

București, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București – 15 mai 2015

 

 

-CALL FOR PAPERS-

Jocul a stârnit întotdeauna interesul gândirii umane, fiind considerat o funcție fundamentală a vieții. La o abordare mai atentă, constatăm că jocul celebrează viața. Însă el pare a se caracteriza prin formule contrarii: este atât o acțiune liberă dar și una bine structurată, nu are scopuri concrete, utilitare dar are totuși un scop în sine însuși, intenția fiind aceea de a obține o mulțumire psihică pentru jucător.

Gânditorii din diverse epoci au insistat asupra semnificațiilor filosofice ale jocului. Potrivit lui Platon, fiecare om trebuie să-și trăiască viața „jucând cele mai potrivite jocuri” (Legi) iar Huizinga observa că jocul este caracterizat prin alteritate și transcendență față de cotidianitate (Homo ludens). În Euthydemos, Platon insistă asupra rolului jocului ca preludiu al ritualurilor inițiatice, atrăgând atenția asupra relațiilor jocului cu dimensiunea sacrului.

Un domeniu în care jocul este constitutiv activității specifice este cu siguranță arta considerată de mulți „marele joc” pe care omul îl joacă în planul imaginației. Gândirea contemporană aflată în căutarea unei ontologii întemeiate pe un orizont de posibilități infinite a generat în artă reevaluarea unor teme largi legate de experiența jocului cum ar fi diversele forme ale comicului și ale măștilor. În antiartă, ludicul constituie însuși axul structurant al creației, indiferent că este asumat ca performance, instalație sau artă media.

Să nu uităm că jocul a fost abordat și de discipline precum pedagogia şi psihologia, prin raportare la artă, în măsura în care jocul este considerat o cale de educare și cunoaștere, asigurând experiențe în formarea unei concepții morale și intelectuale întemeiate pe armonie, echilibru și măsură. În aceste condiții principiul lui „ca și cum” devine funcțional și eficient.

Vă invităm să participați la discuțiile deschise de Conferința națională pentru studenți, masteranzi și doctoranzi „Ion Ianoși” din acest an, dedicate temei generoase a jocului. Iată câteva dintre posibilele direcții de abordare:

  • Jocul ca funcție fundamentală a vieții și experienței;
  • Spațiul și timpul de joc și ale jocului;
  • Jocul ca modalitate de comunicare (artist – spectator);
  • Libertatea / normativitatea jocului ( joc și / sau seriozitate );
  • Dimensiunea gnoseologică a jocului în artă și în terapiile prin artă;
  • Rolul mimesis-ului în joc (autenticitate / simulare) sau jocul ca „aparență adevărată” (care arată);
  • Jocul ca procesualitate.

 

Conferința este organizată de CCIIF-Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, din cadrul Facultății de Filosofie a Universității din București, în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte București.

 

Data limită de înscriere / Deadline

 

Abstractele, în limita a 5-600 cuvinte, din care să rezulte tema și bibliografia propunerii de prezentare, însoţite de 5-6 cuvinte cheie, vor fi transmise la adresa de email estetica.filosofia.artei2015@gmail.com

În cadrul propunerilor, va fi atașat CV-ul participantului, concentrat asupra lucrărilor activităților relevante din ultimii 3 ani menționând totodată și afilierea academică (în cazul masteranzilor, doctoranzilor şi cercetătorilor). Studenţii participanţi vor trimite, în perspectiva înscrierii, ataşată abstractului, o prezentare a activităţilor realizate de la începutul parcursului academic.

Deadline:1 martie 2015.

 

Comunicarea rezultatelor:

In urma selecției realizată de o comisie specializată (alcătuită din cadre universitare de la Facultatea de Filosofie și Universitatea Națională de Arte) se vor anunța rezultatele pe data de 11 martie 2015.

 

Echipa de organizare

Coordonator – Prof. dr. Mihaela Pop

CFP conferinta de estetica 2015 (pdf)