Etica sexualitatii-page-001

CCEA vă invită să contribuiți cu lucrări originale la publicarea volumului colectiv „Etica sexualităţii şi a dragostei”. Demersul urmărește continuarea cercetării academice a unui domeniu controversat, dar puțin explorat în mediul românesc, cu succes dezbătut până acum în cadrul conferințelor anuale cu același nume.

Posibile direcții de cercetare includ, dar nu se rezumă la, sex și moralitate, comportamente sexuale deviante, hărţuire sexuală, adulter, limitele obscenității, relația dintre iubire și sexualitate, feminitate și masculinitate şamd. Sunt încurajate abordările interdisciplinare ce conțin și o dimensiune filosofică.

Propunerile de contribuții trebuie redactate în limba română, format .rtf sau .doc(x), cu spaţiere de 1.5, Times New Roman, 12, să se încadreze între 5000 şi 7000 cuvinte, și să conțină un abstract. Sistemul de referinţă utilizat (aparatul de note şi bibliografia) va fi cel european, cu note şi trimiteri bibliografice la subsolul paginii (footnote, nu endnote).

Termenul limită pentru depunerea lucrărilor este 1 martie 2015, la adresa de e-mail conferinta_etica_sexualitatii@yahoo.com