CONFERINȚELE CCIIF AFIS CORNEL MORARU-page-001Seria de Conferințe CCIIF (Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice) se deschide joi, 30 octombrie 2014, începand cu ora 18:00, avându-l ca invitat pe Cornel Moraru. Titlul conferinței: DELIMITARE FENOMENOLOGICĂ A CONCEPTULUI DE ISPITĂ LA MIRCEA VULCĂNESCU
Întâlnirile vor avea loc în catedra Departamentului de Filosofie Practică și Istoria Filosofiei din cadrul Facultății de Filosofie a Universității din București.

Abstractul conferinței: Ne propunem circumscrierea din punct de vedere fenomenologic a conceptului de ispită, astfel încât să dăm seama de implicațile acestuia la nivelul întregii construcții metafizice vulcănesciene prin punerea în lumină a modului în care el stă în relație cu conceptul de vreme.  Ne vom opri asupra logicii ierarhizarii diverselor ispite, din care va rezulta modul în care vremea și ispitele se determină reciproc în fiecare clipă. Pe această cale, vom arăta raportul de geneză reciprocă dintre cele două concepte și modul în care, pe de o parte, vremea adăpostește manifestarea ispitelor și, pe de altă parte, își are originea în ele. Astfel, va ieși la lumină totodată și structura profund meontologică a însuși conceptului de ispită.