UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE FILOSOFIE

Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice (CCIIF)

UNARTE București

 

 

 

 

CALL FOR PAPERS

 

 

 

SIMPOZIONUL CATEGORII FILOSOFICE ȘI CONCEPTE INTERCULTURALE ÎN FILOSOFIA ROMÂNEASCĂ

5 DECEMBRIE 2014

 

 

Ţinând seama de evoluţia cercetării şi creaţiei filosofice româneşti din ultimele două decenii, de angajamentele tematice şi de experienţele sale metodologice, toate presupunând constituirea ca atare a unor reprezentări identitare, se cuvine a fi pusă în discuţie atât originalitatea unor categorii filosofice specifice gândirii autohtone, cât și corespondențele dintre filosofia românească și cultura europeană, asumate printr-un sincronism susținut de concepte interculturale.

 

Cum poate fi realizată reconstrucția filosofiei românești din perspectiva unor concepte interculturale? În ce măsură categorii filosofice genuine ale filosofiei românești au deschis posibilități de integrare a acesteia în anumite culturi? Pot fi considerate conceptele interculturale vehiculate în filosofia românească drept o sursă a dezvoltării metodelor și instrumentelor interdisciplinare de cercetare filosofică? Ce posibilități hermeneutice deschid limitele lingvistice și formele de creație în limba română pornind de la adaptarea unor categorii filosofice și concepte interculturale deja existente la filosofia românească?  Ce şanse la recunoaştere „externă” are filosofia românească prin exploatarea originală a unor categorii filosofice și concepte interculturale și în ce măsură condiționează acestea, printr-o manieră autentică de elaborare a creației filosofice, modelul european al culturii autohtone?

Toate aceste întrebări formulează nucleul tematic al acestui simpozion, la care sunt invitați să participe cercetători şi creatori consacraţi, dar şi studenţi, masteranzi, doctoranzi interesaţi de cercetarea filosofică, în special de aceea care porneşte de la întrebări privind diferite aspecte ale filosofiei româneşti.

 

Locul desfăşurării: Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, Splaiul Independenţei, Nr. 204, Sector 6, Bucureşti.

 

 

 

Deadline. Condiții pentru participare.

Sunt invitaţi să participe la simpozion cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, masteranzi, studenţi. Persoanele care doresc să se înscrie în program sunt rugate să trimită, până la 15 noiembrie 2014, titlul comunicării (al prezentării, intervenţiei etc.), un rezumat de cel mult 300 de cuvinte al acesteia şi un scurt CV, la adresa de email: cciif.fil.unibuc@gmail.com. Programul simpozionului va fi definitivat până la data de 25 noiembrie 2014 şi va fi postat pe site-ul Facultăţii de Filosofie: www.ub-filosofie.ro si pe site-ul official al CCIIF: http://cciif.ub-filosofie.ro/.

Pentru orice detalii privind participarea şi organizarea simpozionului, vă puteţi adresa organizatorilor la adresa de email menţionată.

Organizatori:

Prof. dr. Constantin Aslam

Prof. dr. Viorel Cernica

Mrd. Oana Şerban

Drd. Ioan Dragoi