În anul academic 2014 – 2015 Dr. Michael S Jones, Associate Professor of Philosophy and Theology, College of Arts and Sciences, Liberty University, USA este oaspetele facultăţii noastre în cadul programului Fulbright. Pe primul semestru al acestui an, dr. Jones va preda în limba engleză un cursul de Philosophy of Religion, la care sunt invitaţi să participe studenţi de la licenţă şi masterat.