ANUNŢ IMPORTANT

PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI LA DOCTORAT

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2014

 

Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget ( bursă) şi buget (fără bursă) – vor confirma locul prin depunerea diplomei de bacalaureat, diplomei de licenţă şi diplomei de masterat în original (sau adeverinţei de absolvire masterat promoţia 2014) la Secretariatul Facultaţii de Filosofie până la data de 25 septembrie 2014 (orele 12:00).

 

Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă:

 

  • Vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie până la data de 25 septembrie 2014 (orele 12:00) – chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei (confirmarea locului). Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxe de studiu”.
  • Aceleaşi cerinţe sunt valabile şi pentru candidaţii în aşteptare care solicită un loc la taxă.

 

Rezultate admitere doctorat 2014 (.pdf)