Call for papers: Conferinţa naţională pentru doctoranzi și tineri cercetători Comunicare și limbaj – dimensiuni morale și politice

Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti

Conferinţa naţională pentru doctoranzi și tineri cercetători

20 septembrie 2014

Comunicare și limbaj – dimensiuni morale și politice

Call for Papers

În perioada 20-21 Septembrie 2014, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti organizează conferinţa naţională pentru doctoranzi si tineri cercetători Comunicare si limbaj – dimensiuni morale si politice

Conferinţa naţională pentru doctoranzi și tineri cercetători este un proiect iniţiat şi organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, cu scopul de a încuraja activitatea de cercetare în rândul doctoranzilor şi tinerilor cercetători la nivel naţional, precum și comunicarea între aceștia. Această conferință națională este consacrată explorării și identificării noilor direcții de cercetare ale relației dintre comunicare și limbaj în contextul influențelor postmoderne și al globalizării accelerate.

Acest proiect se dorește, în același timp, un mod concret de a veni în sprijinul cercetătorilor din domeniul filosofiei și științelor sociale din întreaga țară, în sensul oferirii cadrului academic adecvat al dialogului și schimbului de idei pe teme de interes contemporane, provocând, totodată, o abordare critică a multiplelor teme de interes comun sau disjuncte.

Participanții conferinţei naţionale pot fi doctoranzi de la orice facultate din ţară, tineri cercetători (postdoctoranzi), autori ai unor lucrări originale de cercetare care abordează oricare dintre domeniile metafizicii, epistemologiei, filosofiei ştiinţei, istoriei filosofiei, filosofiei morale şi politice, esteticii, filosofiei artei etc. Tema conferinţei este generoasă şi poate fi abordată atât istorico-filosofic, cât şi analitic-conceptual.

Lucrările conferinţei, desfăşurate pe secţiuni paralele, vor consta în prezentări de maximum 20 de minute ale unor lucrări individuale originale, urmate de discuţii. Lucrările propuse spre prezentare în conferinţa naţională vor fi selecţionate de către un comitet de selecţie format din profesori şi cercetători.

Cele mai bune comunicări, traduse de autori în limba engleză, vor fi publicate în Analele Universităţii Bucureşti. Seria filosofie, publicaţie editată de Facultatea de Filosofie.

În vederea validării aplicațiilor, participanții sunt invitați să trimită un rezumat extins de 800-1000 de cuvinte al lucrării (inclusiv bibliografie) însoțit de un CV pe adresa de email:conferintanationalafilosofie@gmail.com

Deadline pentru trimiterea rezumatelor: 10 septembrie  201, orele 24:00

Comunicarea rezultatelor selecţiei va avea loc în data de 15 septembrie 2014. Rezultatele vor fi expuse atât pe site-ul oficial al Facultății de Filosofie cât și pe pagina web a conferinței.

 

Comitetul de organizare:

Conf. dr. Viorel VIZUREANU, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

Dr. Gheorghe CONSTANTIN

Drd. George COLANG

 

Selecția științifică a lucrărilor va fi operată  de profesori ai Facultății de Filosofie.

Date de contact

Conferinţa se va desfăşura la sediul Facultăţii de Filosofie, Universitatea Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 204, Bucureşti, în perioada 06 – 07 septembrie 2014

Pentru informații suplimentare: dr. Gheorghe CONSTANTIN, adresa de e-mail: constantingeorge@hotmail.com