ANUNŢ IMPORTANT

Studenţii din anul III licenţă şi master anul II care se vor înscrie la examenul de licenţă şi disertaţie – sesiunea septembrie 2014 sunt rugaţi să trimită lucrarea în format pdf la următoarele adrese corespunzător licenţei şi masteratului absolvit:

tezelicenta@ub-filosofie.ro

disertatiistudiieur@ub-filosofie.ro

disertatiidezvoltare@ub-filosofie.ro

disertatiieticaap@ub-filosofie.ro

disertatiianalitica@ub-filosofie.ro

disertatiicirculatieidei@ub-filosofie.ro

 

iar pe cererea de înscriere să declare pe propria răspundere că au trimis lucrările