ADMITERE MASTER 2014

 

 • 5-12 SEPTEMBRIE 2014     – ÎNSCRIERI

 

 

–          Etică aplicată în societate, afaceri şi organizaţii   (în limba română)

–          Filosofie analitică (Analytic Philosophy)(în limba engleză)

–          Istoria şi circulaţia ideilor filosofice (în limba română)

–          Istoria şi filosofia ştiinţei (în limba română)

–          Studii de dezvoltare internaţională şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română)

–          Studii europene şi etica relaţiilor internaţionale (în limba română)

–          Istoria artei şi filosofia culturii (în limba română) (în colaborare cu Facultatea de Istorie, admiterea se face la Facultatea de Istorie)

 

Taxa de studiu 3100 RON/an

Admiterea la masterat (forma de zi):

(1)   Scrisoare de intenţie (se depune la înscriere)

(2)   Interviu

 • Criterii de departajare pentru mediile egale: media de licenţă

ACTE NECESARE:

 • DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată)
 • DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată)
 • COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT DE NAŞTERE
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE
 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
 • 3 FOTOGRAFII (tip buletin)
 • DOSAR PLIC
 • CERERE DE ÎNSCRIERE (de la Secretariat)
 • TAXA DE ADMITERE – 120 Ron (se achită la Secretariat)

 

 

ADMITERE STUDII DE LICENŢĂ SEPTEMBRIE 2014

 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 5-12 SEPTEMBRIE 2014

 

FILOSOFIE         –   modulul Filosofie

–   modulul Filosofie – Studii europene

                                                                    

ADMITEREA SE FACE PE BAZA FORMULARULUI DE ADMITERE NOTAT CU ADMIS/RESPINS ŞI A MEDIEI DE LA BACALAUREAT

 

În cazul egalităţii mediilor ultimilor candidaţi admişi departajarea se va face conform următoarelor criterii:

 1. Nota de la proba scrisă de limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat
 2. Nota de la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat
 3. În cazul în care criteriile 1 şi 2 nu departajează candidaţii se ia în calcul nota obţinută la a treia probă scrisă
 4. Dacă în urma aplicării succesive a criteriilor 1,2,3, candidaţii nu sunt departajaţi, departajarea acestora se va face pe baza unei probe scrise de cunoştinţe de filosofie.

ACTE NECESARE:

 • DIPLOMA DE BACALAUREAT ÎN ORIGINAL (sau copie legalizată) sau ADEVERINŢĂ ABSOLVIRE (pentru promoţia iulie 2014)
 • DIPLOMA DE LICENŢĂ ÎN ORIGINAL SAU COPIE LEGALIZATĂ (pentru candidaţii licenţiaţi)
 • COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT DE NAŞTERE
 • COPIE LEGALIZATĂ CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE
 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
 • 3 FOTOGRAFII (tip buletin)
 • DOSAR PLIC
 • CERERE DE ÎNSCRIERE (de la Secretariat)
 • TAXA DE ADMITERE – 120 lei (se achita la Secretariat). Nu vor fi supuşi taxelor de înscriere la concursul de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic în activitate şi copiii personalului încadrat în Universitatea din Bucureşti. Aceştia sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la admitere o singură dată în cadrul Universităţii din Bucureşti (adeverinţa doveditoare în original)