Situaţia înscrierilor la sfârşitul etapei I (15-20 iulie 2014)

Etapa I a fost destinată înscrierii studenţilor (studii de licenţă, master şi şcoală doctorală) care vor prezenta proiecte de cercetare în cadrul sesiunilor tematice din cadrul Şcolii de vară. Răspunsul de acceptare sau de respingere din partea organizatorilor a fost trimis prin email fiecărui student în data de 22 iulie 2014.

■ Numărul de locuri ocupate în etapa I: 10.

Înscrierea studenţilor (studii de licenţă, master şi şcoală doctorală) care doresc să prezinte proiecte de cercetare în sesiunile tematice ale şcolii de vară va continua şi în etapa a II-a (18-20 august), după aceleaşi reguli.

 

 

Cine se poate înscrie în etapa a II-a (18-20 august)?

Etapa a II-a se organizează întrucât au rămas locuri disponibile la sfârşitul etapei I.

Se pot înscrie:

■ Studenţi (studii de licenţă, master şi şcoală doctorală) care doresc să prezinte proiecte de cercetare – se vor respecta aceleaşi reguli din atapa I:

▪ Vor fi trimise prin email, ca documente ataşate: Formularul de înscrierecompletat şi Abstractul (600-900 de cuvinte), la adresa: mb.filosofie@gmail.com

▪ Răspunsul de acceptare / respingere din partea organizatorilor va fi trimis prin email fiecărui student în perioada 22-23 august 2014.

♦ Numărul de locuri: 15.

 

■ Studenţi înmatriculaţi la studii de licenţă în anul univ. 2013/2014 (inclusiv cei respinşi în etapa I) şi absolvenţi de colegiu/liceu admişi în învăţământul superior în iulie 2014.

▪ Va fi trimis prin email Formularul de înscrierecompletat, ca document ataşat, la adresa: mb.filosofie@gmail.com

▪Ocuparea locurilor se va face în ordinea primirii solicitărilor de înscriere. Fiecare candidat (student la licenţă sau absolvent de colegiu/liceu admis în învăţământul superior în iulie 2014) va primi un răspuns de acceptare / respingere (18-20 august).

▪ Dacă locurile vor fi ocupate mai devreme de data limită de înscriere (20 august), se va anunţa încheierea etapei, pe site-ul Facultăţii. Automat, solicitările trimise după acest anunţ nu vor mai fi luate în considerare.

♦Numărul de locuri pentru studenţii (studii de licenţă): 15.

♦Numărul de locuri pentru absolvenţi de colegiu/liceu admişi în învăţământul superior în iulie 2014: 15.