admisi licenta sesiunea iulie 2014
http://filosofie.unibuc.ro/wp-content/uploads/admisi-licenta.pdf

ANUNŢ IMPORTANT

 

FACULTATEA DE FILOSOFIE

 

Asigură repartizarea de locuri în cămine pentru studenții din anul I în cadrul celor 130 de locuri primite pentru toți studenții facultății.

     De asemenea, studenții din anul I se încadrează alături de ceilalți studenți din facultate în vederea acordării burselor de studiu. Aceste burse de studiu sunt în valoare de aproximativ 350 lei pe lună iar anul trecut au primit bursă 120 studenți.

     Studenții cu probleme deosebite pot solicita burse sociale și ajutor social.

 

 

  1. ANUNŢ IMPORTANT

Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget (fără taxă):

–               Vor confirma locul prin depunerea Adeverinţei de absolvire (în cazul absolvenţilor din promoţia 2014) sau a Diplomei de Bacalaureat (în cazul absolvenţilor din alte promoţii) în original la Secretariatul Facultaţii de Filosofie până la data de 31 iulie 2014 (orele 12:00).

–               Cei care nu depun Adeverinţa de absolvire (în cazul absolvenţilor din promoţia 2014) sau Diploma de Bacalaureat în original în termenul anunţat, o mai pot depune şi în perioada 25 – 28 august 2014.

–               Cei care îşi retrag dosarul pierd atât locul de la buget cât şi locul cu taxă.

 

 

  1. ANUNŢ IMPORTANT

Pentru candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă:

Vor depune la Secretariatul Facultăţii de Filosofie până la data de 31 iulie 2014 (orele 12:00) următoarele:

–               Chitanţa din care sa reiasă că au achitat suma de 500 lei. Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxă de studiu”.

–               Copie legalizată după Adeverinţa de absolvire (în cazul absolvenţilor din promoţia 2014 ) sau după Diploma de Bacalaureat(în cazul absolvenţilor din alte promoţii). Poate fi depusă şi Diploma de Bacalaureat în original (dacă este disponibilă).

–               Cei care nu au confirmat ocuparea locului cu taxă până pe 31 iulie 2014, pot face acest lucru şi in perioada 25 august – 28 august 2014.

–               Cei care îşi retrag dosarul pierd locul cu taxă şi posibilitatea de a trece pe un loc de la buget

 

  1. ANUNŢ IMPORTANT

 

În atenţia candidaţilor declaraţi admişi pe locurile cu taxă :

 

În măsura în care rămân neocupate locuri de la buget (în urma retragerii dosarelor sau a neconfirmării prin depunerea Adeverinţei de absolvire (în cazul absolvenţilor din promoţia 2014) sau a Diplomei de Bacalaureat (în cazul absolvenţilor din alte promoţii) în original de către cei declaraţi admişi, acestea vor fi ocupate, în perioada 25-28 august 2014, de către candidaţii aflaţi în aşteptare, în ordinea descrescătoare a mediilor, în următoarele condiţii:

a)     vor fi luate in consideraţie numai dosarele neretrase, în ordinea mediilor;

b)     fiecare loc va fi confirmat prin depunerea Adeverinţei de absolvire (în cazul absolvenţilor din promoţia 2014) sau a Diplomei de Bacalaureat (în cazul absolvenţilor din alte promoţii) în original la Secretariatul Facultăţii de Filosofie în perioada 25-28 august 2014;

c)      candidaţii care au achitat deja suma de 500 lei până la data de 31 iulie 2014, exprimându-şi astfel intenţia de a urma Facultatea de Filosofie pe locurile cu taxă, dacă îndeplinesc condiţiile a) şi b), vor fi declaraţi admişi pe locuri de la buget, şi vor primi înapoi suma de 500 lei la începutul lunii octombrie 2014.

 

 

 

  1. ANUNŢ IMPORTANT

 

În atenţia candidaţilor declaraţi în aşteptare pe locurile de la buget sau cu taxă

Candidaţii declaraţi în aşteptare pot ocupa locuri la buget sau cu taxă în măsura în care candidaţii declaraţi admişi iniţial pe aceste locuri se vor retrage. Pentru a beneficia de acestea ei trebuie să depună până pe 28.08.2014 Adeverinţa de absolvire (în cazul absolvenţilor din promoţia 2014) sau a Diploma de Bacalaureat (în cazul absolvenţilor din alte promoţii) în original.

 

–        Achitarea taxei de confirmare a locului cu taxă (500 RON). Achitarea sumei respective se va face la Casieria Universităţii din Bucureşti (din sediul Facultăţii de Drept). Pe chitanţă se va specifica “pentru Facultatea de Filosofie, taxe de studiu”.

Completarea unei cereri tip în vederea ocupării locului (cererea se ridică de la secretariat).

 

 

  1. ANUNŢ IMPORTANT

 

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR DECLARAŢI ADMIŞI LA FACULTATEA DE FILOSOFIE

 

La sfârşitul celor trei ani de studii, studenţii Facultăţii de Filosofie primesc pe lângă Diploma de Licenţiat în Filosofie şi următoarele Certificate:

–               Studenţii de la modulul Studii Europene: Certificat suplimentar Studii Europene şi menţionarea modulului în suplimentul la diplomă;

–               Studenţii de la specializarea Filosofie care vor urma începând din anul al III-lea modulele de Filosofie Teoretică, Filosofie Politică şi Morală, Istoria Filosofiei şi Filosofia Culturii: Certificat suplimentar şi menţionarea modulului în suplimentul la diplomă.