scoala de varaActualizare: Situaţia înscrierilor la sfârşitul etapei I (15-20 iulie 2014)

Etapa I a fost destinată înscrierii studenţilor (studii de licenţă, master şi şcoală doctorală) care vor prezenta proiecte de cercetare în cadrul sesiunilor tematice din cadrul Şcolii de vară. Răspunsul de acceptare sau de respingere din partea organizatorilor a fost trimis prin email fiecărui student în data de 22 iulie 2014.

■ Numărul de locuri ocupate în etapa I: 10.

Înscrierea studenţilor (studii de licenţă, master şi şcoală doctorală) care doresc să prezinte proiecte de cercetare în sesiunile tematice ale şcolii de vară va continua şi în etapa a II-a (18-20 august), după aceleaşi reguli.

 

 

Cine se poate înscrie în etapa a II-a (18-20 august)?

Etapa a II-a se organizează întrucât au rămas locuri disponibile la sfârşitul etapei I.

Se pot înscrie:

■ Studenţi (studii de licenţă, master şi şcoală doctorală) care doresc să prezinte proiecte de cercetare – se vor respecta aceleaşi reguli din atapa I:

▪ Vor fi trimise prin email, ca documente ataşate: Formularul de înscrierecompletat şi Abstractul (600-900 de cuvinte), la adresa: mb.filosofie@gmail.com

▪ Răspunsul de acceptare / respingere din partea organizatorilor va fi trimis prin email fiecărui student în perioada 22-23 august 2014.

♦ Numărul de locuri: 15.

 

■ Studenţi înmatriculaţi la studii de licenţă în anul univ. 2013/2014 (inclusiv cei respinşi în etapa I) şi absolvenţi de colegiu/liceu admişi în învăţământul superior în iulie 2014.

▪ Va fi trimis prin email Formularul de înscrierecompletat, ca document ataşat, la adresa: mb.filosofie@gmail.com

▪Ocuparea locurilor se va face în ordinea primirii solicitărilor de înscriere. Fiecare candidat (student la licenţă sau absolvent de colegiu/liceu admis în învăţământul superior în iulie 2014) va primi un răspuns de acceptare / respingere (18-20 august).

▪ Dacă locurile vor fi ocupate mai devreme de data limită de înscriere (20 august), se va anunţa încheierea etapei, pe site-ul Facultăţii. Automat, solicitările trimise după acest anunţ nu vor mai fi luate în considerare.

♦Numărul de locuri pentru studenţii (studii de licenţă): 15.

♦Numărul de locuri pentru absolvenţi de colegiu/liceu admişi în învăţământul superior în iulie 2014: 15.

=========================================================================

Formular de inscriere (DOC)

Anunt  Scoala de vara (PDF)

Cultura populară ne înconjoară zi de zi, fie că o simţim sau nu, fie că recunoaştem sau nu: tricouri şi bluejeans, sticle şi sacoşe de plastic, afişe şi panouri publicitare, ziare şi reviste, filme şi muzică, jucării şi desene animate, entertainment şi reality-show, talk-show-uri, jocuri pe calculator, radio, TV, internet…

Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti organizează, prin Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, o Şcoală de vară pe tema relaţiei dintre filosofie, ştiinţă, teologie, pe de o parte, şi cultura populară (pop culture), pe de altă parte. Sunt invitaţi să se înscrie studenţi (studii de licenţă, master şi şcoală doctorală) de la orice universitate din ţară şi din afara ţării. Scopul şcolii este să încurajeze preocupările şi interesele de studiu legate de diferite aspecte ale culturii populare – studenţii vor avea posibilitatea să prezinte proiectele lor de cercetare în sesiunile tematice din cadrul Şcolii.

Număr de locuri: 40.

Nu se percepe taxă de participare.

Directorul cursului:                                    

Lector dr.Marin Bălan

mail:mb.filosofie@gmail.com

Persoană de contact:

Lector dr.Marin Bălan

mail: mb.filosofie@gmail.com

 

Lista vorbitorilor invitaţi

(în ordine alfabetică)

 

Bălan, Marin                             De ce ne place Evul Mediu?

Universitatea din Bucureşti                    Teme medievale în cultura populară

Facultatea de Filosofie

 

Grama, Sebastian                      Filosofia la halbă (Distanţa şi tonul)

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Filosofie

 

Ioan, Augustin                          Relaţia dintre spiritualitate şi spaţiu sacru, astăzi

Universitatea de Arhitectură şi

Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti

 

Ionescu, Doru                              Pop Rock Folk Jazz în Romania anilor ‘60 – ‘80.

TVR2                                                     Creativitate, originalitate, contracultură

 

Iordache, Virgil                          Darwin în cultura din România în perioada comunistă

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Biologie

 

Mihalache, Sorin                        De la cunoaştere la viaţă, prin labirintul Pop Culture

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”,

Iaşi,Facultatea de Teologie Ortodoxă

 

Pânzaru, Ioan                              Relatia film-literatură în entertainment

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Limbi Străine

 

Rădescu, Voicu                       Club cultural. Ce?…Şi de ce!?

Green Hours & Teatrul LUNI

 

Stoenescu, Constantin                 Ecologismul în cultura populară

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Filosofie

 

Ştefanov, Gheorghe                    Teme creştine în Haibane Renmei

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Filosofie

 

Vezeanu, Ion                              Dificultăţi epistemologice în vulgarizarea ştiinţei

Universitatea Grenoble 2

Facultatea de Filosofie

Vică, Constantin                        Pornografia şi cultura digitală

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Filosofie

 

Zeca-Buzura, Daniela                Orient-Occident – expansiune și rezistentă

TVR2                                             a culturii populare în societatea globală

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Jurnalism şi

Ştiinţele Comunicării

 

Vorbitorii invitaţi vor susţine expuneri în plen. Timpul alocat unei expuneri va fi de 100 min., incluzând şi discuţiile (cel puţin 20 min.).

Nu se fac înscrieri pentru alte expuneri în plen.

Sesiuni tematice pentru studenţi

În cadrul Şcolii de vară, studenţii (studii de licenţă, master şi şcoală doctorală) vor prezenta proiecte de cercetare în cadrul unor sesiuni tematice.

■Subiectul proiectului poate fi ales dintr-o  mare varietate de elemente care compun cultura populară (pop culture), dar fără a ocoli tema relaţiei dintre aceasta din urmă, pe de o parte, şi filosofie, ştiinţă, teologie, pe de altă parte: stil de viaţă, modă, mediu, feminism, eroi, celebritate şi celebrităţi, film, teatru, denene animate, groază, crimă, science-fiction, studii despre moarte, spectacole, evenimente istorice (de ex., 22 decembrie 1989), literatura pentru copii şi tineret, hip-hop, rock, jazz, dans, umor, entertainment, jocuri video, radio, televiziune, internet, pornografie, comerţ, noile tehnologii etc.

■ Nu vor fi acceptate abordări în care nu sunt respectate valorile democraţiei europene şi se aduc prejudicii demnităţii umane.

■  Proiectul de cercetare va fi gândit ca un studiu interdisciplinar, folosind diferite metodologii şi instrumente conceptuale, în vederea unei analize complexe.

■  Proiectele de cercetare prezentate în cadrul acestei şcoli de vară pot sta la baza unor viitoare teze de licenţă, dizertaţii de master sau teze de doctorat.

■Sesiunile tematice pentru susţinerea proiectelor de cercetare vor fi organizate pornind de la informaţiile oferite în Abstracte.

■Pentru prezentarea fiecărui proiect vor fi alocate 15 minute.

■Fiecare sesiune tematică se va încheia cu discuţii pe marginea proiectelor.

 

Cine se poate înscrie?

Şcoala de vară din acest an este organizată exclusiv pentru studenţii înmatriculaţi la studii de licenţă, master sau şcoală doctorală, în anul univ. 2013/2014.

■Studenţii de la şcolile doctorale şi mastere vor fi admişi numai dacă vor propune proiecte de cercetare.

■  Dintre studenţii înmatriculaţi la studii de licenţă vor avea întâietate cei care propun proiecte de cercetare în conformitate cu tema anunţată; cei care nu propun proiecte se pot înscrie doar dacă vor rămâne locuri neocupate; la fel, absolvenţii de colegiu/liceu admişi în învăţământul superior în iulie 2014.

 

Cum şi când se fac înscrierile?

Înscrierile se fac on-line, în două etape:

Etapa I: 15-20 iulie 2014

Trimiterea de către studenţi (studii de licenţă, master şi şcoală doctorală) a Formularului de înscriere completat şi a unui Abstract (600-900 de cuvinte), ca documente ataşate, la adresa: mb.filosofie@gmail.com

Răspunsul de acceptare sau de respingere din partea organizatorilor va fi trimis prin email fiecărui student în perioada 22-23 iulie 2014 – în aceeaşi perioadă, va fi făcută cunoscută situaţia ocupării locurilor, pe site-ul Facultăţii.

Nu se admit contestaţii.

Etapa a II-a: 18-20 august 2014

(Se va organiza numai dacă rămân locuri disponibile la sfârşitul etapei I)

Trimiterea Formularului de înscrierecompletat, ca document ataşat, la adresa: mb.filosofie@gmail.comde către studenţii înmatriculaţi la studii de licenţă în anul univ. 2013/2014 (inclusiv cei respinşi în etapa I) şi absolvenţii de colegiu/liceu admişi în învăţământul superior în iulie 2014.

Ocuparea locurilor se va face în ordinea primirii solicitărilor de înscriere.

Fiecare student (sau absolvent de colegiu/liceu admis în învăţământul superior) va primi un răspuns de acceptare sau de respingere (18-20 august 2014). Va fi acceptat dacă se constată îndeplinirea condiţiilor de participare şi întrucât există locuri disponibile. Dacă locurile vor fi ocupate mai devreme de data limită de înscriere (20 august), se va anunţa încheierea etapei, pe site-ul Facultăţii. Automat, solicitările trimise după acest anunţ nu vor mai fi luate în considerare.

 

Ghid pentru Abstract

■Va fi redactat în limba română, cu respectarea normelor DOOM.

■Nu va conţine niciun fel de date personale.

■Va fi precedat de:   – titlul proiectului

– 3-4 cuvinte-cheie

– precizare: dacă prezentarea proiectului va conţine slide-uri,

video-clip-uri.

■Lungimea textului prorpiu-zis (fără cele menţionate mai sus): 600-900 de cuvinte.

■În Abstract se va descrie subiectul ales şi se va indica clar poziţia susţinută.

■Vor fi schiţate cel puţin trei dintre argumentele care urmează să fie prezentate în proiect.

■Se vor face referiri explicite la principalele surse (cărţi, filme, spectacole, albume de muzică etc.) pe care se bazează redactarea proiectulu.

■ Va fi scris în Word (nu pdf) şi trimis ca document ataşat.

 

Ghid pentru prezentarea proiectului

După primirea răspunsului de acceptare a proiectului de cercetare pe baza Abstractului, studenţii (studii de licenţă, master sau şcoală doctorală) vor trece la pregătirea prezentărilor pe care le vor susţine în sesiunea tematică. Categoric, prezentarea proiectului de cercetare nu înseamnă o simplă citire a textului trimis anterior ca Abstract. Pe de altă parte, se presupune că proiectul este mai vast decât ceea ce se va prezenta în cele 15 min. rezervate.

■Dacă vorbitorul dispune de un text printat în care proiectul său este mai amplu prezentat decât ceea ce va face în cele 15 min. rezervate, poate distribui câteva cópii asistenţei.

■ Prezentarea poate fi făcută fie citind un text de la început până la sfârşit, fie vorbind liber, fie alternând vorbirea liberă cu citirea textului, în funcţie de experienţa pe care o are fiecare student, precum şi de felul în care îşi stăpâneşte emoţiile.

■Prezentarea va fi astfel structurată încât să poată fi spus tot ce era de spus în timpul alocat. Neîncadrarea în timp nu este un merit, ci un neajuns. Asistenţa nu este plăcut impresionată când vorbitorul, constatând că au mai rămas lucruri de spus, arată cu degetul spre organizatori pentru timpul scurt pus la dispuzişie, ca şi cum până atunci nu ar fi ştiut.

■ Se va ţine seama de faptul că cei de faţă vor fi ascultători, nu cititori. Fiind vorba de o prezentare de 15 min., aceasta n-ar trebui să conţină mai mult de trei-patru puncte clar formulate şi bine susţinute.

■Cea mai mare parte a prezentării ar trebui să constituie rezultatul propriului efort. Nu se recomandă o prezentare constând doar în trecerea în revistă a literaturii de specialitate, evitând cercetarea pe cont propriu.

■Nu se va folosi un limbaj foarte specializat; este posibil ca puţini din cei care formează asistenţa să fie familiarizaţi cu domeniul vorbitorului; termenii tehnici absolut necesari în prezentare vor fi explicaţi.

■Nu se va folosi un limbaj abundent în cuvinte şi expresii pretenţionase şi nu vor fi invocate la tot pasul nume proprii; cei de faţă şi-ar putea forma impresia că vorbitorul caută cu orice preţ să arate cât de inteligent este.

■Se va limita folosirea mijloacelor audio-vizuale; cea mai mare parte din timpul alocat trebuie să fie destinată  propriilor observaţii şi consideraţii.

■În concluzii, se va preciza de ce este important subiectul ales şi care este în esenţă contribuţia adusă.

■În fine, asistenţa va fi invitată să pună întrebări sau/şi să ofere sugestii; vorbitorul va răspunde la întrebările adresate în timpul alocat discuţiilor.

 

Reguli şi restricţii

Şcoala de vară Filosofie, ştiinţă, teologie şi cultură populară reprezintă o activitate didactică, o manifestare exclusiv intelectuală prin care Facultatea de Filosofie şi Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice urmăresc să aducă laolaltă studenţi cu preocupări şi interese de cercetare legate de diferite teme ale culturii populare. Prin urmare, pe parcursul desfăşurării activităţilor Şcolii, se vor respecta regulile specifice vieţii universitare.

Studenţii vor frecventa toate activităţile organizate în cadrul Şcolii de vară şi, chiar dacă este încă vacanţă, vor fi punctuali.

 

Unde mă pot caza, dacă sunt din provincie?

Pe durata Şcolii de vară, studenţii din provincie se pot caza contra cost (c. 15-20 lei / noapte) la Căminele Universităţii din Bucureşti. Cei interesaţi vor menţiona acest lucru în Formularul de înscriere; la sfârşitul perioadei de înscriere, vor primi prin mail Instrucţiuni privind documentele necesare şi paşii de urmat în vederea cazării.

 

Ce trebuie să fac în prima zi a Şcolii de vară, înainte de Deschidere?

În prima zi a Cursului de vară (3 septembrie), înainte de şedinţa de Deschidere, fiecare student va prezenta documente din care să rezulte că este afiliat la instituţia menţionată în Formularul completat şi trimis spre înscriere:

■studenţii (studii de licenţă, master, doctorat): carnet de student + copie xerox (sau adeverinţă de la facultate);

■ absolvenţii de colegiu sau liceu admişi în învăţământul superior în iulie 2014, neavând încă o afiliere instituţională, pot prezenta vechiul carnet de elev + copie xerox (sau diploma de bacalaureat + copie xerox)

Copiile xerox vor rămâne la Facultatea de Filosofie.

 

Diplome

În ultima zi a Şcolii de vară se vor decerna diplome.

Diplome de Excelenţă – studenţilor care au susţinut proiecte.

Diplome de Participare – studenţilor înmatriculaţi la studii de licenţă (care nu au susţinut proiecte) şi absolvenţilor de colegiu sau liceu admişi în învăţământul superior în iulie 2014.

 

Locul de desfăşurare

Toate activităţile din cadrul Şcolii de vară (expuneri şi colocvii) se vor desfăşura în sediul Facultăţii de Filosofie, Spl. Independenţei, nr. 204, în principal, în amfiteatrele „Titu Maiorescu”, „Mircea Florian” şi „Constantin Rădulescu-Motru”.

 

Mijloace de transport până la sediul Facultăţii de Filosofie

■ metrou – staţia Grozăveşti

■ tramvai – staţia Podul Grozăveşti: 1, 11, 35

■ autobuz

– staţia Podul Grozăveşti: 105

– staţia Facultatea de Filosofie: 601

– staţia Pod Cotroceni: 123

– staţia Spitalul Universitar: 122, 126, 137, 138, 168, 226, 268, 368, 668

■ troleibuz – staţia Pod Cotroceni: 62, 93, 96