Noua aparitie editoriala la Editura Universitatii din Bucuresti: Coperta si cuprins (PDF)

ATENA ŞI/SAU IERUSALIM

Eseuri despre relaţia dintre ştiinţă şi religie

Coordonator MARIN BĂLANAtena

Cuprins

Despre autori ……………………………………………………………………  7
Introducere  ………………………………………………………………………  11

RECONSIDERĂRI NECESARE

Câteva perspective asupra relaţiei dintre ştiinţă şi religie ….  17
GHEORGHE ŞTEFANOV
Credinţa religioasă şi ştiinţa zilelor noastre: nici incompatibilitate,
nici susţinere reciprocă  ……………………………………………………  29
MIRCEA FLONTA
Teza Merton şi problema valorilor în ştiinţă …………………….  65
CONSTANTIN STOENESCU
Ludwig Wittgenstein şi înţelegerea fenomenului religios  …..  79
ADRIAN-PAUL ILIESCU

CUNOAŞTERE ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEOLOGIE

Cunoaşterea ştiinţifică, analiza filosofică şi credinţa religioasă ….   91
ION CEAPRAZ
Este organizat creierul nostru pentru a-l produce pe Dumnezeu
sau pentru a-l percepe pe Dumnezeu?  …………………………….  125
MARIA-LUIZA FLONTA
Ordinea lumii fizice şi existenţa lui Dumnezeu …………………  133
IULIAN D. TOADER
Cosmologie, matematică şi teologie ortodoxă (Menţiuni privind
trei arii de lucru recente din câmpul ştiinţelor, adecvate unui
dialog inter-disciplinar) ………………………………………………….  143
ADRIAN SORIN MIHALACHE
Dumnezeul filosofilor vs. Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov? …  167
MARIN BĂLAN
RELIGIE ŞI VIAŢĂ PUBLICĂ

Credinţă şi acţiune la Sfântul Bernard din Clairvaux ………  183
IOAN PÂNZARU
Finalism şi neocreaţionism contemporan  ………………………..  193
DENIS BUICAN, CÉDRIC GRIMOULT
Arhitectura memoriei: noua frontieră a spaţiului sacru  …..  219
AUGUSTIN IOAN
Este educaţia religioasă practicată în învăţământul public
din România compatibilă cu educaţia ştiinţifică? …………….  247
ROBERT MIHAI POPESCU