Pentru anul universitar 2014/2015 repartiţia în cămine va avea loc în data de

29 septembrie 2014, ora 10,00 in amf. Titu maiorescu

Prezenţa fiind obligatorie

Neprezentarea la data menţionată duce la anularea cererii de cazare şi a pierderii locului de cămin

 

Cererile şi dosarele (cazuri sociale) pentru cazare vor fi depuse la secretariat până la data de 4 septembrie 2014 ora 14:00