LICENŢĂ
DOSARUL VA CUPRINDE:
1.  Cerere tip de înscriere;
2.  Fişă de lichidare: biblioteca, social si contabilitate;
3. Declaraţia tip pe propria răspundere;
4.  Certificat de naştere, în copie legalizată;
5. Diplomă bacalaureat, în copie legalizată;
6. Copie carte identitate;
7. Certificat de competenţă lingvistică în original si copie;
8. 2 fotografii ;
9. Dosar plic;
10. Lucrarea de licenţă  în format electronic şi pe suport de hârtie (cartonată, nu cu spiră).

DISERTAŢIE

Dosarul va cuprinde:
1. Cerere tip de înscriere;
2.  Fişa de lichidare : biblioteca, social si contabilitate;
3. Declaraţia tip pe propria răspundere;
4. Certificat de naştere, în copie legalizată;
5. Diplomă bacalaureat, în copie legalizată;
6. Diplomă licenţă, în copie legalizată;
7.copie carte identitate;
8. 2 fotografii ;
9. Dosar plic;
10. Lucrarea de disertaţie  în format electronic şi pe suport de hârtie