afisCentrul de Studii Fenomenologice (Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti)

&

Centrul de Hermeneutică, Fenomenologie şi Filosofie practică (Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)

 

 

Dincolo de Nietzsche? Perspective post-metafizice asupra gândirii sale

 

Beyond Nietzsche: Post-Metaphysical Perspectives on his Thought

 

 

DINCOLO DE NIETZSCHE? PERSPECTIVE POST-METAFIZICE ASUPRA GÂNDIRII SALE

Joi, 22 mai 2014
10.00 Deschidere

SESIUNEA I
Moderator: Cristian Mladin

10.15-10.45 SIMION DÃNILÃ: Importanţa ediţiei Colli-Montinari a operelor complete ale
lui Friedrich Nietzsche pentru exegeza nietzscheană românească
10.45-11.00 Discuţii
11.00-11.30 FLORIN VOICA: Nietzsche şi depăşirea metafizicii
11.30-11.45 Discuţii
11.45-12.15 RALUCA IORDAN: Nietzsche – de la moartea lui Dumnezeu la moartea
metafizicii
12.15-12.30 Discuţii
Pauză 12.30-15.00
SESIUNEA a II-a
Moderator: Bogdan Mincă

15.00-15.30 IULIAN APOSTOLESCU: De la Hegel la Nietzsche: muncă, raţionalitate,
alienare
15.30-15.45 Discuţii
15.45-16.15 CRISTIAN MLADIN: Marea amiază a existenţei. Heidegger via Nietzsche
16.15-16.30 Discuţii
16.30-17.00 GEORGE BONDOR: Instinctele şi raţiunea. Istoria unei lupte
17.00-17.15 Discuţii

 

Vineri, 23 mai 2014

Sesiunea I
Moderator: Iulian Apostolescu

10.00-10.30 IOAN DRÃGOI: Repere pentru o fenomenologie a stilului
10.30-10.45 Discuţii
10.45-11.15 ELENA COSTEA: Metafizică şi nihilismul activ, un dialog între Heidegger şi
Nietzsche
11.15-11.30 Discuţii
11.30-12.00 CIPRIAN JELER: Lectura duală a lui Quentin Meillassoux la Nietzsche şi
limitele ei
12.00-12.15 Discuţii
Pauză 12.15-15.00

Sesiunea a II-a
Moderator: Remus Breazu
15.00-15.30 IOANA JOCA: Existenţialismul religios şi antropologia filosofică la MartinBuber: o scurtă analiză prin lupa lui F. Nietzsche
15.30-15.45 Discuţii
15.45-16.15 DIDINA ROMAŞCU: Metafizica lui Friedrich Nietzsche în pictura lui Salvador
Dali
16.15-16.30 Discuţii
16.45 Cuvînt de încheiere

Program Nietzsche