Toate informaţiile referitoare la procesul de selecţie  a grupului țintă doctoranzi și cercetători post-doctorat în cadrul proiectului Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE) – POSDRU/159/1.5/S/140863 vor afişate pe site-ul  http://www.unibuc.ro/n/despre/proi-fond-stru/ccpe/