conferintaUNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE FILOSOFIE

Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice (CCIIF)

Asociația Doctoranzilor și Cercetătorilor în Filosofie (ADCF)

 

 

CONFERINȚA NAȚIONALĂ STUDENȚEASCĂ

Identitate şi Reprezentare -(De)Construcţii (Post)Moderne ale Subiectului

– Ediţia a III-a, 9 mai 2014-

PROGRAM PROVIZORIU

 

Amfiteatrul Constantin Rădulescu Motru (CRM)

Deschiderea oficială

9.00-9.45

Discursuri inaugurale

 

             Panel I : Condiții postmoderne ale Subiectului. Alteritate și Subiectivitate

9.45-11.45, Moderator : Prof.Dr. Viorel CERNICA

 

Alexandru Ștefan CĂLIN (Universitatea din București, Facultatea de Filosofie), “Howl” și subiectitatea postmodernă

Oana ȘERBAN (Universitatea din București, Facultatea de Filosofie), O persoană își închipuie că iartă un subiect. Trei tratate despre restul iertării: Jankelevitch, Derrida și Levinas, despre impardonabilul ipseității, în afara Subiectului

Iulia MOISEI (Universitatea din București, Facultatea de Filosofie), Anonimul Altul. Era cartesiană fără cartesianism.

Roxana TRANDAFIR (Universitatea din București, Facultatea de Limbi Străine), Subiectivitate si responsabilitate etică sau faptul-de-a-fi-pentru-altul

 

 

11.45-12.00, Pauză de cafea

 

Panel II : Subiectitate și Capitalism. Orizonturi critice

 

12.00-13.30, Moderator : Conf.Dr. Laurențiu STAICU

 

 

Cătălin ȘICLOVAN (Universitatea din București, Facultatea de Filosofie), De ce investirea în capitalul uman poate produce creștere economică ? O critică a instituțiilor

Mihai-Lucian BÂRSAN (Universitatea din București, Facultatea de Filosofie), Direcțiile noi și vechi ale dezvoltării tehnologice

Alexandru DUMITRAȘCU (Central European University-Budapesta, Ungaria), Subiectul și capitalul în epoca neoliberală: despre relația dintre sinele întreprinzător și forma pe care o ia munca în capitalismul contemporan

 

13.30-14.00 Pauză de masă

 

Panel III : Identitate, sineitate si corporalitate

14.00-15.30 Moderator : Conf.Dr. Laurențiu STAICU

 

Delia MIHALACHE (Universitatea din București, Facultatea de Limbi și literaturi străine), Marius Iulian MIHĂILESCU (Universitatea din București, Facultatea de Matematică și Informatică), Conștiința cibernetică, identitate în absența corporalității

Ilinca DAMIAN (Universitatea din București, Facultatea de Filosofie), Tatuajul ca manifestare a corpului prezent

Gorun MANOLESCU (Computer Sharing Bucureşti) Sinele: deconstrucţie şi identitate

 

15.30-15.45, Pauză de cafea

 

 

Panel IV : Subiectul ca Ego. Perspective fenomenologice

 

15.45-17.45 Moderator : Prof.Dr. Viorel CERNICA

 

Ioan DRĂGOI, (Universitatea din București, Facultatea de Filosofie), Constituirea istoricității lui ,,cine se spune pe sine eu

Alexandru-Gabriel STAN, (Universitatea din București, Facultatea de Filosofie), Absenţa absenţei în identitatea personală

Mihaela-Cătălina CONDRUZ (Universitatea din București, Facultatea de Filosofie), Fenomen vs fenomenalitate. Schiță pentru o posibilă „destrucție” a ego-ului husserlian

Remus BREAZU (Universitatea din București, Facultatea de Filosofie), Observații privind eul pur în fenomenologia lui Husserl

 

 

17.45-18.00, Pauză de cafea

 

Panel V : Subiect și individ. Identitatea Celuilalt

 

18.00-19.30 Moderator : Prof.Dr. Viorel CERNICA

 

Raluca BUJOR, (Universitatea din București, Facultatea de Filosofie), Subiect vs. Individ – o încercare de soluționare din perspectiva unei filosofii expresiviste

Alexandru BEJINARIU (Universitatea din București, Facultatea de Filosofie), Individ şi subiect. Despre şansele recuperării individului în discursul fenomenologic la persoana întâi

Daniela TARBĂ, (Universitatea din București, Facultatea de Filosofie), Problematica subiectului într-o fenomenologie a Celuilalt. Levinas şi fenomenul iubirii

                        

   Panel VI : Deconstrucția Subiectului- Experiment

19.30-20:00 Mrd. Oana ŞERBAN

 

Alexandru BEJINARIU, Remus BREAZU, Raluca BUJOR, Dana CAZACU, Dana TARBĂ (Universitatea din București, Facultatea de Filosofie), Cinci Subiecți în jurul unei pete de cafea