În atenţia conducătorilor de doctorat şi doctoranzilor

 

Conform regulamentului este obligatoriu ca după fiecare an de studii doctorale să se facă o evaluare a activităţii în faţa conducătorului de doctorat şi a comisiei de îndrumare.

Pentru anul I (2013/2014) perioada de organizare a acestei evaluări este 22-26 septembrie 2014.

Conducătorii de doctorat sunt responsabili de organizarea acestor colocvii.

Aceştia vor prezenta la Secretariatul facultăţii  o cerere a fiecărui doctorand, semnată de conducătorul de doctorat, cu titlul definitiv al tezei.

În general, se vor discuta două teme:

  1. Raport anual de activitate (sinteza rapoartelor lunare)
  2. Discutarea unui referat ştiinţific care e parte din teză (în total 2 referate susţinute la colocviile din anii II şi III).