Conferinţa Naţională Identitate şi Reprezentare

-(De)Construcţii (Post)Moderne ale Subiectului-

Ediţia a III-a, 9 mai 2014

 

În plină epocă a globalizării, în care identitatea este asumată convenţional ca un proiect transcultural, implicând procese narative ori practici şi reprezentări simbolice ale sinelui, problema Subiectului apare discutată prin prisma unor (de)construcţii (post)moderne.

Rând pe rând, capitalismul artistic, construcţiile culturale care confruntă subiectul cu problema genului şi limitele corporalităţii, ori reprezentările digitale ale sinelui au fost dezvoltate prin conţinuturi şi metode interdisciplinare.

Cuplul conceptual identitate- reprezentare a fost expus, prin prisma tuturor rezistenţelor şi corespondenţelor sale, în orizontul eticii, esteticii, artei, filosofiei minţii, filosofiei socio-politice, filosofiei religiei, filosofiei imaginarului, fenomenologiei, epistemologiei.

Call for papers:

Pornind de la acest context, stimulând cercetarea interdisciplinară şi dialogul academic dintre studenţi, masteranzi, doctoranzi şi tineri cercetători, Facultatea de Filosofie, din cadrul Universităţii din Bucureşti, cu sprijinul ADCF-Asociaţia Doctoranzilor şi Cercetătorilor şi al CCIIF-Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofiei, organizează Conferinţa Naţională Identitate şi Reprezentare, (De)Construcţii (Post)Moderne ale Subiectului, aflată la cea de-a III-a ediţie.

Lucrările conferinţei, desfăşurate pe secţiuni paralele, vor consta în prezentări de maximum 20 de minute ale unor lucrări individuale originale, urmate de discuţii. Lucrările propuse spre prezentare în conferinţa naţională vor fi selecţionate de către un comitet de selecţie format din profesori şi cercetători.

Cele mai bune comunicări, traduse de autori în limba engleză, vor fi publicate în Analele Universităţii Bucureşti. Seria filosofie, publicaţie editată de Facultatea de Filosofie.

Deadline pentru înscrieri

În vederea validării aplicațiilor, participanții sunt invitați să trimită un rezumat extins de 800-1000 de cuvinte al lucrării (inclusiv bibliografie) însoțit de un CV pe adresa de email:  fil.identitate.reprezentare@gmail.com

Deadline-ul pentru trimiterea abstractelor şi a CV-urilor este 31 martie  2014.

Comunicarea rezultatelor selecţiei va avea loc în data de 14 aprilie 2014. Rezultatele vor fi expuse atât pe site-ul oficial al Facultății de Filosofie cât și pe pagina web a conferinței.

 

Pe durata conferinței, participanților din provincie li se poate asigura cazare contra cost la Căminele Universităţii din Bucureşti. Solicitarea unui loc de cazare va fi consemnată de către participanți în cadrul procesului de înscriere.

 

Comitetul de organizare :

Prof. dr. Romulus Brâncoveanu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

Conf. dr. Viorel Vizureanu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

Conf. dr. Constantin Stoenescu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

Mrd. Oana Şerban, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti

 

Date de contact

Conferinţa se va desfăşura la sediul Facultăţii de Filosofie, Universitatea Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 204, Bucureşti, în data de 9 mai 2014.

Pentru informații suplimentare : Oana Camelia Șerban, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, email : serbanoanacamelia@gmail.com