Afis conferinta Husserl-Remus Breazu 31 ian 2014.pdf-page-001Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice inaugurează ciclul conferinţelor C.C.I.I.F.

21 februarie 2014, ora 18:00: Masterand Remus BREAZU (Master ICIF, anul II) – Transcendentalism în fenomenologia husserliană;

(amfiteatrul Mircea Florian)

Abstract:

De ce apare constant în scrierile lui Husserl sintagma „fenomenologie trasncendentală” după publicarea în 1913 a lucrării Idei privitoare la o fenomenologie pură și la o filozofie fenomenologică I? Ce înseamnă transcendental în viziunea lui Husserl? Există o legătură cu transcendentalismul kantian? Care sunt de fapt diferențele dintre transcendentalismul criticist și cel fenomenologic, dacă se poate vorbi de așa ceva? Demersul de față va fi o investigare schematică și exegetică, pornind de la texte husserliene, fără să pornească dintru-nceput de la niște teze propriu-zise. Nu vor fi propuse soluții, ci vor fi doar sondate căi de acces către ideea transcendentalismului fenomenologiei husserline.