CENTRUL DE CERCETARE ÎN ETICĂ APLICATĂ
 
Call for Papers:
Etica sexualităţii şi a dragostei
CCEA vă invită să participaţi  cu lucrări la ediţia a II-a a conferinţei        Etica sexualităţii şi a dragostei. Se adreseazǎ studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi cercetǎtorilor.
Data:  Joi, 13 martie 2014
Locul:  Facultatea de Filosofie
Data limită de înscriere:  24 februarie 2014
Se vor trimite următoarele date pe adresa de e-mail conferinta_etica_sexualitatii@yahoo.com :
Nume, Nivel de studii, Universitatea,  Facultatea,
Titlul contribuţiei şi Rezumatul – 600-800 cuvinte
Comunicarea rezultatelor selecţiei: 1 martie
 Anunţarea programului: 5 martie
 
Organizatori:
     Drd. Maria Buleu
     Drd. Simona Gheorghiu
     Drd. Adina Marinescu

Drd. Marina Ţicmeanu