UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, FACULTATEA DE FILOSOFIE

Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice (CCIIF)

 

SIMPOZION

 

In cadrul Programului aniversării a

150 de ani de existenţă a Universităţii din Bucureşti

HERMENEUTICA IDEII DE FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ

8-9 noiembrie 2013

 

 

Vineri, 8 noiembrie 2013

10.00  Cuvânt de întâmpinare: Prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu, decanul

Facultăţii de Filosofie

10.15 – 11.45  Conferinţe:

– Acad. Gheorghe VlăduţescuFilosofia istoriei filosofiei (româneşti)

– Prof. univ. dr. Marin DiaconuReeditarea operelor filosofice româneşti după 1990

– Conf. univ. dr. Constantin AslamProlegomene la o posibilă istorie a filosofiei

        româneşti

12.00 – 13.30  Evocări:

Exegeza operei lui Mircea Florian la 125 de ani de la naşterea filosofului – Lector  univ. dr. Ilie Pintea

Personalismul energetic şi deschiderile sale culturale, la un secol de la apariţia

        lucrării Elemente de metafizică (1912) – Prof. univ. dr. Constantin Schifirneţ

Filosofia românească în context european. Aplicaţii: C. Rădulescu-Motru şi Mircea

        Florian – Acad. Alexandru Boboc

Moderator: Viorel Cernica

 

15.00 – 18.00  Sesiune de comunicări:

I. Condiţii de posibilitate ale unei „filosofii româneşti”

II. Modelarea filosofică a culturii româneşti

III. Dominantele tematice ale filosofiei româneşti actuale şi locul lor în contexte

        ale filosofiei universale

 

 

Sâmbătă, 9 noiembrie 2013

 

10.00 – 12.00  Sesiune de comunicări

 

12.00 – 13.30  Workshop: Aspecte instituţional-administrative ale cercetării filosofice actuale

 

Sesiune de comunicări

 

SECŢIUNEA I

Condiţii de posibilitate ale unei „filosofii româneşti”

Moderatori: Constantin Stoenescu şi Dragoş Popescu

– STOENESCU, Constantin, Ce înseamnă a fi românesc în filosofie? Reflexivitatea identitară a filosofiei şi recursul la tema specificului naţional

– GAE, Andreea, Mircea Eliade în paradigma marii triade a temporalităţii: metafizică românească şi hermeneutică orientală

– MACSUŢ, Adriana, Omul platonician ca reper  în concepția lui Mircea Florian

– HUŢULEAC, Dragoş, Pledoarie pentru gândirea românească în posibilul istoriei

– GIURGIU, Silvia, Reducţia fenomenologică a specificului naţional sau despre şansa noocraţiei în Doctrina substanţei de Camil Petrescu

– BUICAN, Gabriel, Limbajul filosofic românesc – de la gândire la terminologie

– MOISEI, Iulia, Extinderea culturii în spațiul românesc: filosofia și românismul

– POPESCU, Dragoş, Limbă şi categorialitate în cercetările asupra înţelesului românesc al existenţei ale lui Mircea Vulcănescu

 

Sesiune de comunicări

SECŢIUNEA II

Modelarea filosofică a culturii româneşti

Moderatori: Constantin Aslam şi Marin Bălan

– BĂLAN, Marin, Religie şi ştiinţă în filosofia românească

– POPA, Mihai, Imagine, semn, reprezentare în arta veche românească. Reflecţii despre filosofia stilului

– SABĂU, Gelu, C. Rădulescu-Motru și disputa generațiilor

-ŞERBAN, Oana, Resemnificări ale nietzscheismului în personalismul energetic constituit de C. Rădulescu-Motru. Modernitatea autohtonă a subiectului dincolo de supraom şi dincoace de persoană: „Eul” între individ şi omenire

– GROSU, Ştefan, Dualismul dintre om şi animal la Mircea Florian

– BREAZU, Remus, Raportul dintre limbă și filozofia românească în concepția lui Mircea Vulcănescu

-IORDAN, Raluca, Determinaţiile naţionaliste ale filosofiei româneşti. Filosofia în istoria culturii românești – perioada interbelică

– ASLAM, Constantin, Prolegomene la o posibilă istorie a filosofiei româneşti. Perspective metodologice (II)

 

 

Sesiune de comunicări

 

SECŢIUNEA III

Dominantele tematice ale filosofiei româneşti actuale şi locul lor în contexte ale filosofiei universale

Moderatori: Viorel Cernica şi Titus Lates

– CERNICA, Viorel, Topos-ul contemplativ în istoria culturală a filosofiei

– MORARU, Cornel, Conceptul de vreme la Mircea Vulcănescu. Reconstrucţie fenomenologică

– DRAGOI, Ioan, Dimensiunea destinală a filosofiei româneşti

– APOSTOLESCU, Iulian, Recepţia metodei fenomenologice în substanţialismul lui Camil Petrescu

– SIMIONESCU, Andrei, Găzduirea românească a fenomenologiei husserliene

– POSEA, Andrei, Despre conflictul generaţiilor în filosofia românească

-TOTU, Sabin, Despre rostul şi utilitatea filosofiei în concepţia lui Mircea Florian

– LATES, Titus, Filosofia românească şi transdisciplinaritatea. Surprizele unei retrospective