Centrul de Studii Fenomenologice din cadrul Facultății de Filosofie, pornind de la colocviul „Fenomenologia între metodă şi tehnică”, ce a avut loc în data de 24 – 25 mai 2013 la Facultatea de Filosofie, face un apel la contribuții pentru un volum colectiv, ce are drept scop deschiderea unui dialog critic cu privire la raportul dintre metodă și tehnică în fenomenologie. 
Cum anume suportă fenomenologia alăturarea acestor două concepte constituante?  Cum se poate legitima fenomenologic această legãtură? Care este relația dintre tehnica înţeleasă ca tehnologie şi tehnica înţeleasă ca metodă? În ce sens, la originile fenomenologiei (Husserl), idealul de filozofie ca ştiinţă riguroasă presupunea raportul dintre metodă şi tehnică? Este oare posibil să înţelegem preeminenţa metodei în ştiinţele moderne ca un avatar al esenţei tehnicii (Heidegger)? 
Volumul îşi propune să abordeze acest fond de întrebări, precum şi alte aspecte ale tematicii în discuţie: 
– teoria reducţiilor fenomenologice (Husserl), 
– rolul reducției în cadrul analiticii existențiale (Heidegger), 
– incompletitudinea reducţiei şi „lumea-vieţii” (Husserl, Merleau-Ponty), 
– descrierea fenomenologică a cotidianităţii (Heidegger, Gadamer, Dragomir), 
– destrucţia şi posibilităţile pozitive ale tradiţiei (Heidegger), 
– deconstrucţia (Derrida), 
– raporturile dintre tehnica existenţială, praxis şi corporalitate (Ihde) etc.
Sunt invitați să participe cu lucrări studenți, masteranzi, doctoranzi și cercetători interesați de această tematică. Dimensiunea optimă a fiecărui text va fi între 10 și 15 pagini, scrise cu Times New Roman, 12, spațiere 1,5, fiind însoțit de un rezumat de maximum 200 de cuvinte în limba engleză, împreună cu 5 – 10 cuvinte-cheie.
 

Toți cei interesați să participe sunt rugați să trimită lucrarea până în data de 15 noiembrie 2013 la următoarea adresă: conferinta.csf@gmail.com.