Universitatea din Bucureşti

Facultatea de filosofie

Şcoala doctorală de filosofie

 

 

Metodologia de admitere la doctorat , septembrie 2013

 

1)      Colocviul (concursul) de admitere la doctorat pe anul 2013 va fi organizat după următorul program:

–          Înscrierea: 16-20 septembrie, la sediul facultăţii de filosofie, Splaiul Independenţei nr. 204.

–          Colocviul: în intervalul 21-25 septembrie (conform planificării conducătorului de doctorat care trebuie consultat în acest sens).

–          Afişarea:  26 septembrie.

2)      Conform art. 32-33 din Codul studiilor universitare de doctorat, anunţarea numărului de locuri vacante, a felului în care se face selecţia candidaţilor,  a formei şi conţinutului colocviului de admitere sunt prerogativa exclusivă a conducătorului de doctorat. Înmatricularea câştigătorilor se face cu avizul Consiliul Şcolii doctorale, la propunerea conducătorului de doctorat.

Conducătorii de doctorat vor afişa până  la data de 10 iulie numărul de locuri vacante şi direcţiile de cercetare pe care se pot înscrie candidaţii, pe site-ul Facultăţii de filosofie şi la avizierul facultăţii. Pentru amănunte privind condiţiile desfăşurării colocviului vă rugăm să contactaţi conducătorii de doctorat.

3)      Au dreptul să participe la procedura de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară şi din străinătate, conform art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.

4)      Colocviul (concursul) de admitere constă de regulă în susţinerea de către candidat a unui proiect de cercetare care trebuie prezentat comisiei de admitere conform ghidului de mai jos:

 

Universitatea din Bucureşti

Facultatea de filosofie                                                    Numele candidatului:

Şcoala doctorală                                                  Numele conducătorului de doctorat:

 

Proiect de cercetare doctorală

 

al candidatului ….

 

Proiectul de cercetare completat va avea max. 14.000 caractere, inclusiv spaţiile.

 

Titlul proiectului:

 

1)  Principalul obiectiv şi rezumatul proiectului (prezentaţi principalele scopuri urmărite prin proiectul de cercetare şi faceţi un rezumat al felului în care credeţi – acum – că îl puteţi atinge. Scopul acestor precizări e de a ajuta comisia să decidă dacă tema prezintă interes sau nu).

2)  Fundalul cercetării (arătaţi cât s-a evoluat în abordarea temei propuse, ce literatură există şi ce noutăţi aţi putea aduce prin teză. Arătaţi dacă tema se încadrează în preocupările conducătorului de doctorat).

3)  Cadrul teoretic (schiţă a fundamentului teoretic al proiectului şi a motivelor pentru care l-aţi ales).

4)  Metoda (prezentaţi metodele pe care le veţi utiliza şi problemele de etică pe care le ridică cercetartea. Care sunt sursele de informare (teoretică şi empirică) şi dacă vă sunt accesibile).

5)  Diseminare (faceţi o schiţă a rezultatelor pe care le aşteptaţi: plan de diseminare: publicarea rezultatelor, articole, cărţi, mass media  etc.)

6)  Planificare strategică a cercetării (faceţi un plan pe trei ani cu principalele tipuri de activităţi pe care vă propuneţi să le desfăşuraţi, data lor aproximativă, momentele organizatorice importante, perioade de studiu în străinătate, participarea la cursuri etc.). Acest plan se va regăsi şi în programul personal de activitate anexat la contract.

7)  Bibliografie parcursă şi orientativă.

 

5)      Conducătorul de doctorat poate cere candidaţilor să prezinte şi alte dovezi ale capacităţii lor de a  urma programul doctoral, anume eseuri, teste orale de cunoştinţe, publicaţii etc., în una sau mai multe întâlniri.  Colocviul va avea loc în faţa unei comisii formate din conducătorul de doctorat şi  cel puţin 2 membri ai comisiilor de îndrumare cu care acesta conlucrează.

6)      Studiile doctorale se organizează în regim de „zi”, cu taxă sau bugetate, în funcţie de locurile alocate. Concursul pentru burse doctorale se va organiza ulterior în funcţie de numărul de burse alocate şi de cereri. Studenţii doctoranzi au dreptul la cazare în cămin în limita locurilor disponibile.

7)      Candidaţii vor lua din timp legătura cu conducătorul de doctorat pentru a afla detaliile concursului de admitere.

8)      Dosarul pentru inscriere trebuie să mai cuprindă:

–          diploma de bacalaureat, original sau copie legalizata

–          diploma de licenta  + foaia matricola, original sau copie legalizata

–          diploma de masterat + foaia matricola, original sau copie legalizata

–          copie legalizata certificat de nastere

–          copie carte de identitate

–          certificat de casatorie, copie legalizata

–          adeverinta medicala

–          3 fotografii (tip buletin)

–          dosar plic

–          cerere de inscriere (de la secretariat)

–          taxa de admitere – 150 ron (se achita la secretariat)

–          certificat competenta lingvistica

 

Conducători de doctorat

Nr.crt.

Numele şi prenumele

Nr. locuri vacante

Direcţii tematice de cercetare

Prof.dr. Bănşoiu Nelu

3

Istoria filosofiei

Prof.dr. Bieltz Petre

Prof.dr. Boboc Alexandru

Prof.dr. Brâncoveanu Romulus

3

Filosofie socială şi politică

Prof.dr. Dumitru Mircea

2

Logică

Filosofia limbajului

Filosofia minţii

Prof.dr. Flonta Mircea

2

Filosofia ştiinţei şi a metafilosofiei

Prof.dr. Geană Gheorghiţă

1

Antropologia artei

Prof.dr. Iliescu Adrian Paul

3

Individualism modern

Valori politice moderne (libertate, egalitate, dreptate, dreptate intergeneraţională, valori ecologice)

Ideologii politice moderne (stânga modernă, marxismul, conservatorismul, liberalismul, ideologii contemporane)

Fundamentele filosofice ale ideologiilor contemporane

Prof.dr. Morar Vasile

3

Etică , Estetică, Violenţă în istorie, Holocaust şi terorism

Filosofia culturii

Prof.dr. Mureşan Valentin

4

Filosofie morală: Platon, Aristotel, Kant,  Mill,

Etică contemporană

Richard Hare

Bio – Moral Enhancement

Prof.dr. Prof.dr. Ilie Parvu

3

Filosofia ştiinţei (fizicii)

Kant: interpretări şi reconstrucţii contemporane

Ontologia structurală

Prof.dr. Ţurlea Marin

Prof.dr. Vlăduţescu Gheorghe

4

Istoria filosofiei

Fiecare conducător de doctorat va hotărî câte locuri dintre cele vacante scoate la concurs. Pentru a afla acest lucru, candidaţii sunt rugaţi să ia legătura din timp cu conducătorii de doctorat la care doresc să se înscrie.

 

Directorul Şcolii doctorale,

Prof. dr. Valentin Mureşan

 

Regulament scoala doctorala iulie 2013

Metodologie admitere doctorat iulie 2013

Fisa de evaluare