UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

     FACULTATEA DE FILOSOFIE

Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice (CCIIF)

 SIMPOZION

HERMENEUTICA IDEII DE FILOSOFIE ROMÂNEASCĂ

8-9 noiembrie 2013

 

 

Ţinând seama de evoluţia cercetării şi creaţiei filosofice româneşti din ultimele două decenii, de angajamentele tematice şi de experienţele sale metodologice, toate presupunând constituirea ca atare a unor reprezentări identitare, se cuvine a fi pusă în discuţie însăşi ideea de „filosofie românească”. Este tocmai scopul acestui simpozion, la care sunt invitaţi să participe cercetători şi creatori consacraţi, dar şi studenţi, masteranzi, doctoranzi interesaţi de cercetarea filosofică, în special de aceea care porneşte de la întrebări privind diferite aspecte ale filosofiei româneşti.

Cum este posibilă o „filosofie românească” şi care sunt modalităţile în care această posibilitate a fost exploatată până acum? Pe ce căi putem identifica specificul unei filosofii integrată într-o cultură? Ce raporturi există între filosofie şi alte forme de creaţie în cultura română şi care sunt reconstrucţiile istorico-filosofice mai semnificative din filosofia noastră? Are filosofia românească sarcini particulare, legate de contextul cultural la care participă? Iar dacă există astfel de sarcini, cum reuşesc filosofii români să le reconstituie neîncetat? „Modelul” european al culturii româneşti este condiţionant în vreun fel faţă de creaţia filosofică? Ce şanse la recunoaştere „externă” are filosofia românească şi sub ce condiţii a fost ea recunoscută până acum dincolo de graniţele culturii româneşti? Care sunt cele mai eficiente mijloace de difuzare a propunerilor sale tematice, metodologice, teoretice etc. în spaţiul cultural occidental de astăzi? Dar care sunt „orientările” active în acest moment în cercetarea şi creaţia filosofică românească? La astfel de întrebări ne propunem să răspundem prin prezentările, comunicările, discuţiile de la acest simpozion.

Simpozionul va cuprinde:

1. Evocare: Exegeza operei lui Mircea Florian la 125 de ani de la naşterea filosofului.

2. Evocare: Personalismul energetic şi deschiderile sale culturale, la un secol de la apariţia lucrării Elemente de metafizică (1912) a lui C. Rădulescu-Motru.

3. Secţiuni de comunicări şi discuţii pe următoarele teme:

a. Condiţii de posibilitate ale unei „filosofii româneşti”;

b. Filosofia în istoria culturii româneşti;

c. Dominante tematice ale filosofiei româneşti actuale şi aşezarea lor în contexte contemporane ale filosofiei universale.

4. Workshop: Aspecte instituţional-administrative ale cercetării şi creaţiei filosofice româneşti actuale.

Locul desfăşurării: Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, Splaiul Independenţei, Nr. 204, Sector 6, Bucureşti.

 

Informaţii privind participarea

Sunt invitaţi să participe la simpozion cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, masteranzi, studenţi. Persoanele care doresc să se înscrie în program sunt rugate să trimită, până la 1 octombrie 2013, titlul comunicării (al prezentării, intervenţiei etc.), un rezumat de cel mult 300 de cuvinte al acesteia şi un scurt CV, la adresa de email: cciiffrom@gmail.com. Programul simpozionului va fi definitivat până la data de 1 noiembrie 2013 şi va fi postat pe site-ul Facultăţii de Filosofie: www.ub-filosofie.ro. Pentru orice detalii privind participarea şi organizarea simpozionului, vă puteţi adresa organizatorilor la adresa de email menţionată.