Conferința Națională Studențească Filosofie și Postmodernitate: Contururi, Dimensiuni, Eșecuri

Ediția a II-a, 11 aprilie 2013

Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

 

Ziua I, 11 aprilie 2013

Amfiteatrul „Constantin Rădulescu-Motru”

Moderator: Conf.dr. Viorel Vizureanu

 

Deschiderea oficială:

9.00-9.30

Cuvinte oficiale de deschidere din partea prof.dr. Mircea Dumitru, Rectorul Universităţii din Bucureşti, şi a prof.dr. Romulus Brâncoveanu, Decanul Facultăţii de Filosofie

 

Sesiunea I de comunicări: Postmodernismul – orizonturi critice

9.30-11.00

Matei Ghimiș (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice), Despre subiectivarea specifică scrisului și posibilitatea de depășire a sa, cu referință la Jacques Derrida și Walter Ong

Oana Şerban (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie), Arta de a trăi între „a da stil vieții” și a „supraviețui slăbiciunii”: postmodernismul, de la practicile „moralității moravurilor” la „practicile sinelui”. Idealul ascetic și estetica existenței în moștenirea nietzscheană  lui M. Foucault

Irina Toma (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie),  Adevărul sexului și imposibilitatea genului

 

Pauză de cafea

11.00-11.15

 

Sesiunea a II-a de comunicări: Modernismul și postmodernismul : continuități și polemici

11.15-12.45

Roxana Marin (Universitatea din București, Facultatea de Științe Politice), Evoluția unui concept: de la „revoluția clasică” la “revoluția postmodernă”

Ynes Adelina Grecu (Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Sociale), Devenirea fiinţei umane. Teorii existenţialiste şi combaterea lor.

Alexandru Dumitrașcu (Universitatea din București, Facultatea de Filosofie), Contra posibilității poziției non-ideologice- O critică a tezei liberale a neutralității și o schiță a unor posibile noi linii de atac-

 

Pauză de masă

12.45-13.45

Sesiunea a III-a de comunicări: Etica postmodernă și rațiunea publică

Moderator: Asis.Dr. Constantin Vica

13.45-15.45

Cristina Voinea (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie), Probleme acute ale postmodernității : Proprietatea intelectuală

Iulia Moisei (Universitatea din București, Facultatea de Filosofie), Neuroștiințe și etică. Este necesară o știință a moralității ?

Cătălin Ioan Șiclovan (Universitatea din București, Facultatea de Filosofie), A merita o șansă sau a avea șansa de a o merita ?

Toni-Ionel Gibea (Universitatea din București, Facultatea de Filosofie),  Omiterea argumentului probabilităţii de a fi prins în:„The order of public reason: A theory of freedom and morality in a diverse and bounded world”

 

 Pauză de cafea

15.45-16.00

Sesiunea a IV-a de comunicări: Istoria şi Filosofia ştiinţei

Moderator: Conf.dr. Constantin Stoenescu

16.00-18.30

Diana Ghinea (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie), Descartes și rolul experimentului

Irina Rus (Universitatea din Bucureşti, Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii), Programul lui Francis Bacon de restaurare a cunoaşterii ca un meta-discurs asupra ştiinţei

Alexandru Stan (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie), Experiență și cauză în raport cu constituirea timpului

Andrei Simionescu-Panait (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie), Relația cauză-efect în gândirea spațialității

Corneliu Robert Sârghea (Universitatea Al.Ioan Cuza, Iași, Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice), Actualitatea limbajului wittgensteinian în contextul cercetărilor neuropsihologice actuale

 

Notă. Toate comunicările se vor desfăşura în limita a 20 de minute, urmate de 10 minute de discuţii