Obiectivul acestei conferinţe este de a explora provocările tranziţiei şi transformările scenei
politice internaţionale, în urma prăbuşirii comunismului şi dezintegrării URSS. În acest sens,
invităm doctoranzi, cercetători şi cadre didactice universitare din domeniul ştiinţelor sociale să
participe cu lucrări pe următoarele teme (şi nu numai):
 teorii ale tranziţiei;
 procese de democratizare;
 elite politice;
 politici socio-economice;
 administraţie publică;
 sisteme de partide şi sisteme electorale;
 alegeri politice şi campanii electorale;
 sistemul juridic;
 cultură politică;
 societate civilă;
 reprezentări politice şi mass-media;
 relaţii internaţionale şi regionalism;
 egalitate de şanse şi drepturile omului;
 rolul intelectualului în societăţile post-comuniste.
Evenimentul va avea loc în zilele de 24 şi 25 mai 2013 la Facultatea de Ştiinţe Politice a
Universităţii din Bucureşti (Str. Spiru Haret, nr. 8).

Pentru mai multe detalii vedeti documentul atasat: CfP_conferinta_internationala_FSPUB_limba_romana (PDF)