Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti

Conferinţa naţională studenţească – ediţia a II-a

11- 12 aprilie 2013

Filosofie şi postmodernitate : contururi, dimensiuni, eșecuri

Call for Papers

În perioada 11 – 12  aprilie 2013, Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti organizează conferinţa naţională studenţească Filosofie şi postmodernitate : contururi, dimensiuni, eșecuri.

 

Conferinţa naţională studenţească este un proiect anual, iniţiat şi organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti, cu scopul de a încuraja activitatea de cercetare în rândul studenţilor şi comunicarea, la nivel naţional, între studenţii interesaţi în această direcţie. Cea de-a doua ediţie a conferinţei naţionale va fi consacrată explorării  ideatice a postmodernismului.

 

Acest proiect reprezintă totodată un adjuvant al activităților de cercetare independentă derulate de către alumni ai facultăților de filosofie ale diferitelor universități din țară. În acest sens, conferinţa naţională studenţească Filosofie şi postmodernitate : contururi, dimensiuni, eșecuri creează un spațiu al dialogului academic contemporan, provocând totodată la un tratament critic direcționat în egală măsură  în sfera filosofiei teoretice și practice.

 

Participanții conferinţei naţionale pot fi studenţi de la orice facultate din ţară (nivel licenţă şi masterat), autori ai unor lucrări originale de cercetare care abordează oricare dintre domeniile filosofiei: metafizică, epistemologie, filosofia ştiinţei, istoria filosofiei, filosofie morală şi politică, estetică, filosofia artei, istoria ideilor etc. Tema conferinţei este generoasă şi poate fi abordată atât istorico-filosofic, cât şi analitic-conceptual.

 

Lucrările conferinţei, desfăşurate pe secţiuni paralele, vor consta în prezentări de maximum 20 de minute ale unor lucrări individuale originale, urmate de discuţii. Lucrările propuse spre prezentare în conferinţa naţională vor fi selecţionate de către un comitet de selecţie format din profesori şi cercetători.

Cele mai bune comunicări, traduse de autori în limba engleză, vor fi publicate în Analele Universităţii Bucureşti. Seria filosofie, publicaţie editată de Facultatea de Filosofie.

 

Deadline pentru înscrieri

În vederea validării aplicațiilor, participanții sunt invitați să trimită un rezumat extins de 800-1000 de cuvinte al lucrării (inclusiv bibliografie) însoțit de un CV pe adresa de email:   filosofie.postmodernitate.ub@gmail.com.

Deadline-ul pentru trimiterea rezumatelor este 15 martie  2013

Comunicarea rezultatelor selecţiei va avea loc în data de 27 martie 2013. Rezultatele vor fi expuse atât pe site-ul oficial al Facultății de Filosofie cât și pe pagina web a conferinței.

 

Pe durata conferinței, participanților din provincie li se poate asigura cazare contra cost la Căminele Universităţii din Bucureşti. Solicitarea unui loc de cazare va fi consemnată de către participanți în cadrul procesului de înscriere.

 

Comitetul de organizare:

Prof. dr. Romulus Brâncoveanu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

Conf. dr. Viorel Vizureanu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

Lect. dr. Dana Jalobeanu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

Oana Șerban,  Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

Diana Ghinea, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

Selecția științiifică a lucrărilor va fi operată  de profesori ai Facultății de Filosofie.

Date de contact

Conferinţa se va desfăşura la sediul Facultăţii de Filosofie, Universitatea Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 204, Bucureşti, în perioada 11- 12  aprilie 2013.

Pentru informații suplimentare : Oana Camelia Șerban, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București, email : serbanoanacamelia@gmail.com