Idei filosofice în arta Europeană modernă şi contemporană (1850-2000)

Impactul dezvoltării tehnologice şi al modificărilor politice majore asupra artelor a fost unul semnificativ în toată această perioadă. Explorările tematice, modificările din procesul creativ cât şi din acela al receptării artistice îşi găsesc surse atât în abordările ştiinţifice, politice, sociologice şi antropologice, cât şi în cele filosofice. Un anume Weltanschauung al modernităţii şi al postmodernităţii îşi face simţită prezenţa în creaţia artistică europeană a secolelor XIX şi XX.
Care sunt temele abordate cu precădere, de ce se apelează la tehnici noi de creaţie, de ce arta şi artistul devin tot mai implicaţi în viaţa socială şi politică a vremii, de ce sunt abandonate anumite categorii estetice în favoarea altora, de ce noul este clamat cu vehemenţă până devine o tradiţie, care sunt efectele globalizării asupra artelor, ce teme filosofice se regăsesc în manifestările artistice ale acestei perioade?
Iată câteva dintre întrebările la care vă invităm să oferiţi răspunsuri participând cu lucrări la Conferinţa naţională de estetică şi filosofia artei pentru studenţi, masteranzi şi doctoranzi ce va avea loc la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti în data de 25 aprilie 2013.
Această conferinţă este organizată de Centrul pentru Istoria Circulaţiei Ideilor Filosofice şi este dedicată Domnului Profesor univ. Ion Ianoşi a cărui întreagă activitate din domeniul esteticii şi filosofiei culturii va fi omagiată în aceste zile.
Data limită de înscriere: 25 martie 2013
Se vor trimite următoarele date pe adresa de e-mail conferinta_filosofia_artei@yahoo.ro:
Nume, Nivel de studii, Universitatea, Facultatea
Titlul contribuţiei şi Rezumatul – 650-800 cuvinte
Comunicarea rezultatelor selecţiei: 10 aprilie
Anunţarea programului conferinţei: 20 aprilie
 
Echipa organizatorică:
Conf. univ. dr. Mihaela Pop
Drd. Alexandra Buleu
Masterand II. Oana Vasilescu

Echipa de selecţie a lucrǎrilor:

Conf. univ. dr. Mihaela Pop
Lect. univ. dr. Cristian Iftode
Asist. univ. dr. Raluca Oancea