Arta experimentării între practică și tip de scriere: cazul experientia literata

 

6-7 decembrie 2012

Facultatea de Filosofie

Universitatea din București

Workshop internațional în cadrul proiectului de cercetare

De la istoria naturală la științele moderne

(grant CNCS PN-II-ID-PCE-2011-3-0719, contract nr. 294/05/10/2011)

Acest workshop se înscrie într-o serie de activități destinate explorării relației complexe dintre noile practici experimentale dezvoltate în perioada modernă timpurie (observația, experimentarea, testarea empirică etc.), noi tipuri de scriere (apariția unor noi genuri: observationes, memorii, literatură de călătorie, rapoarte experimentale, articole de revistă) și apariția unei noi ‘arte de descoperire’ (ca de exemplu experientia literata și interpretatio naturae ale lui Bacon, algebra filosofică a lui Hooke sau alte tipuri de ‘raționament inductiv’ sau reflecții metodologice).

 

Acesta este primul workshop dintr-o serie de asemenea activități planificate a se desfășura în colaborare cu parteneri externi și din alte centre de cercetare din țară, în care ne propunem să explorăm metodele experimentale și tipurile de experimente caracteristice modernității timpurii. Suntem în special interesați de felul în care apar tematizare problema experimentării și a metodelor experimentale în secolul al șaptesprezecelea. Un tip de întrebări pe care le vom pune în cadrul acestui workshop de două zile vizează contextul, articularea și transmiterea artei Baconiene de experimentare, cunoscută și sub numele de experientia literata. Un alt tip de întrebări se referă la receptarea și transmiterea metodei Baconiene în cea de a doua jumătate a secolului al șaptesprezecelea.

 

Scopul acestui workshop este să aducă împreună 12 vorbitori cu expertize diferite în cadrul studiilor modernității timpurii, după cum urmează: istorii naturale, filosofie naturală, matematici mixte, mecanică, istoria astronomiei, istoria medicinei, istoria chimiei din perioada modernă timpurie și istoria filosofiei.

 

Organizatori: Dana Jalobeanu, Mihnea Dobre, Sandra Dragomir, Claudia Dumitru, Sebastian Mateiescu, Cesare Pastorino.

 Program

 

Joi, 6 Decembrie

09:00-09:30  Opening addresses, coffee and cookies

09:30-10:30   Cesare Pastorino (University of Sussex), Francis Bacon’s Early Formulations of Experientia Literata

10:30-11:00  Coffee Break

11:00-12:00   Dana Jalobeanu (University of Bucharest), Bacon’s Mature Form of Experientia Literata and Its Practical Uses

12:00-13:00  Lunch

13:00-14:00   Iovan Drehe (Babes Bolyai University, Cluj), Rhetoric and the Baconian Experientia Literata

14.00-15.00   Sebastian Mateiescu (University of Bucharest), Francis Bacon on Potential Heat

15.00-15.30   Coffee Break

15:30-17.00   Round-up discussion: Bacon and Experiment

17.00-17.30   Tea, cookies

17.30-18.30   Invited talk: Daniel Andersson (University of Oxford), The Early Reception of Descartes in Hungary: A New Manuscript.

19:00  Dinner

 

Vineri, 7 Decembrie

 

09:00-09:30  Coffee and cookies

09:30-10:30   Richard Serjeantson (Cambridge University), Francis Willughby and the New Philosophy in Mid-Seventeenth Century England

10:30-11:00  Coffee Break

11:00-12:00   Oana Matei (Western University Vasile Goldis Arad, Romania), Vegetable Philosophy: John Evelyn’s Technologies of Amelioration

12:00-13:00  Lunch

13:00-14:00   Claudia Dumitru (University of Bucharest), Robert Hooke’s “Baconian Method”: Memory and Natural History

14:00-14:30  Coffee Break

14:30-15:30   Laura Georgescu (Ghent University), Processes of Experimentation: Gilbert’s Investigation of Magnetic Motions

15:30-17:30   Round-up discussion: Forms of Experimentation in Seventeenth-Century Natural Philosophy

–––––––––––––––––––––––––

We would like to announce the upcoming interdisciplinary workshop organized in the framework of the project From natural history to science (PN-II-ID-PCE-2011-3-0719). This event will take place between 6 and 7 December 2012 at the Faculty of Philosophy of the University of Bucharest.

 

Workshop Program:

 

Thursday 6th December

 

09:00-09:30  Opening addresses, coffee and cookies

09:30-10:30   Cesare Pastorino (University of Sussex), Francis Bacon’s Early Formulations of Experientia Literata

10:30-11:00  Coffee Break

11:00-12:00   Dana Jalobeanu (University of Bucharest), Bacon’s Mature Form of Experientia Literata and Its Practical Uses

12:00-13:00  Lunch

13:00-14:00   Iovan Drehe (Babes Bolyai University, Cluj), Rhetoric and the Baconian Experientia Literata

14.00-15.00   Sebastian Mateiescu (University of Bucharest), Francis Bacon on Potential Heat

15.00-15.30   Coffee Break

15:30-17.00   Round-up discussion: Bacon and Experiment

17.00-17.30   Tea, cookies

17.30-18.30   Invited talk: Daniel Andersson (University of Oxford), The Early Reception of Descartes in Hungary: A New Manuscript.

19:00  Dinner

 

Friday 7th December

 

09:00-09:30  Coffee and cookies

09:30-10:30   Richard Serjeantson (Cambridge University), Francis Willughby and the New Philosophy in Mid-Seventeenth Century England

10:30-11:00  Coffee Break

11:00-12:00   Oana Matei (Western University Vasile Goldis Arad, Romania), Vegetable Philosophy: John Evelyn’s Technologies of Amelioration

12:00-13:00  Lunch

13:00-14:00   Claudia Dumitru (University of Bucharest), Robert Hooke’s “Baconian Method”: Memory and Natural History

14:00-14:30  Coffee Break

14:30-15:30  Laura Georgescu (Ghent University), Processes of Experimentation: Gilbert’s

Investigation of Magnetic Motions

15:30-17:30   Round-up discussion: Forms of Experimentation in Seventeenth-Century Natural Philosophy

Organizer: Dana Jalobeanu. Organizing and program committee: Mihnea Dobre, Sandra Dragomir, Claudia Dumitru, Sebastian Mateiescu, Cesare Pastorino