ÎN ATENŢIA DOCTORANZILOR

Conform noului Regulament de Organizare a doctoratelor solicităm tuturor doctoranzilor aflaţi în situaţia de a susţine public teza, să includă în dosarul de susţinere următoarele acte:

–         Copie buletin (2 exemplare)

–         Copie certificat căsătorie (2 exemplare), după caz

–          Copii legalizate, în 2 exemplare, după: – certificat naştere

– diplomă de bacalaureat

– diplomă de licenţă

– supliment licenţă

– diplomă masterat

– supliment masterat

–   curriculum vitae (2 exemplare)

–   rezumatul tezei cu aprobarea conducătorului (2 exemplare)

–   teză doctorat, cartonată (2 exemplare)

–   CD (2 exemplare) care va cuprinde: – textul integral al tezei de doctorat

(în format PDF)

-rezumatul, cuvintele-cheie şi

cuprinsul în limba română (în format PDF)

– rezumatul, cuvintele-cheie şi cuprinsul în

limba engleză (în format PDF)

– rezumatul, cuvintele-cheie şi cuprinsul în

limba franceză  (în format PDF)

–          2 dosare plic

 

În plus, dosarul va conţine:

  1. Doctoranzii înmatriculaţi după data de 1.10.2010 vor face dovada că au publicat în perioada stagiului doctoral sau li s-au aprobat spre publicare 2 articole în reviste de specialitate(nu cotidiene, nu reviste de cultură) sau în volume (copie după cuprins sau adeverinţă de admitere a articolelor)
  2. Fişa de evaluare a tezei de doctorat semnată de conducătorul ştiinţific şi de comisia de îndrumare (conform formularului afişat pe acest site).
  3. Raportul de autoevaluare a originalităţii tezei conform art.18(3) din regulament.
  4. Pentru conducătorii de doctorat care au depăşit vârsta de 70 de ani, copie după convenţia de cotutelă.