Anunt concurs CS noiembrie. doc

tematica si bibliografie concurs 2012

Postul vacant: Cercetator (norma intreaga)

Nr. Posturi: 1

Data limita de trimitere a aplicatiilor: 28 noiembrie 2012

 

Date de contact: Director grant, Lect. Univ. Dr. Dana Jalobeanu

Adresa: Splaiul Independentei 204, Sector 6, 060024, Bucuresti

Website: http://filosofie.unibuc.ro/

Adresa electronica: dana.jalobeanu@celfis.ro

 

Descriere: Se scoate la concurs o poziție de cercetător  pentru completarea echipei ştiinţifice a proiectului “De la istoria naturala la ştiinţa moderna: naşterea filosofiei experimentale”, PN-II-ID-PCE-2011-3-0719, finanţat prin CNCS si implementat de Universitatea din Bucureşti.  Poziția este scoasă la concurs pe o durată de un an, cu posibilitatea de prelungire la 2 ani, în funcție de rezultatele obținute în activitatea de cercetare și de scorul obținut de întreg proiectul la evaluarea anuală. Candidatul selecționat va fi implicat în activitatea de cercetare a proiectului, în activitatea de traducere a Francis Bacon, Sylva Sylvarum și în diseminarea rezultatelor. Activitatea de cercetare în cadrul proiectului presupune: organizarea şi participarea la seminare săptămânale, cercetare de arhivă (inclusiv manuscrise si publicaţii de dinainte de 1600), stagii de cercetare în străinătate, participarea la conferinţe şi colocvii internaţionale, organizarea de colocvii şi workshopuri internaţionale, publicarea de articole în reviste cotate ERICH si ISI (minimum 2 articole în ani), publicarea de articole și recenzii în revistele de specialitate din țară și din străinatate, activitate de traducere.

 

Cerinţe:

  1. Titlul de doctor într-o disciplină din domeniul ştiinţelor umaniste, eventual într-o disciplină înrudită cu istoria ideilor (istoria filosofiei, filosofie, istorie)
  2. Capacitatea de a construi şi aduce la îndeplinire proiecte de cercetare individuale, documentată printr-un profil de cercetător care să conţină: publicaţii relevante, participarea la manifestări de profil, organizarea de manifestări de profil, granturi câştigate până în prezent
  3. Experienţă în construirea şi redactarea de lucrări ştiinţifice de nivel internaţional
  4. O bună cunoaştere şi un interes susţinut pentru istoria ştiinţei sau filosofia modernă timpurie (early modern philosophy)
  5. Nivel avansat de limba engleză, cunoştinţe de engleză veche, capacitatea de a citi texte de secol XVI-XVII. Cunoaşterea limbii latine, a limbii germane, a limbii italiene sau a francezei constituie avantaje.
  6. Abilităţi organizatorice şi de comunicare, capacitatea de a colabora şi de a lucra în echipă

 

Pentru a aplica, va rugam sa depuneti dosarul de concurs la la sediul Rectoratului Universităţii, din Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36- 46, Bucureşti, la Direcţia Resurse Umane (lista de documente necesare completarii dosarului de concurs, se gaseste accesand http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/Personal_nedidactic.php). Dosarul de concurs trebuie să cuprindă, pe lângă documentele oficiale:

  1. o scurtă descriere a profilului de cercetare (granturi câştigate până în prezent, burse, lucrări publicate, lucrări predate spre publicare, participare la conferinţe sau seminarii internaţionale, participarea în comitete editoriale, grupuri de cercetare etc.)
  2. o lucrare publicată reprezentativă
  3. un proiect de cercetare de 4 pagini care să se încadreze liniile de cercetare ale proiectului “De la istoria naturala la stiinta moderna: nasterea filosofiei experimentale”, PN-II-ID-PCE-2011-3-0719.

Vă rugam să trimiteti documentele 1-3 si pe adresa de email dana.jalobeanu@celfis.ro.

 

Candidatii care indeplinesc cerintele de mai sus vor fi contactati pentru interviul in fata comisiei.  Pentru pregătirea interviului vezi tematica și bibliografia de concurs afișate.

Tematica şi bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor de cercetători în cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0719, De la istoria naturala la ştiinţa moderna: naşterea filosofiei experimentale finanţat de CNCS

 

Director de proiect: Dana Jalobeanu

 

 

Candidaţii selecţionaţi în urma competiţiei de dosare vor susţine un concurs sub forma unui interviu, în care comisia va evalua:

 

  1. profilul de cercetare şi potenţialul de cercetare al candidatului până în prezent (în baza lucrărilor publicate, a contactelor internaţionale şi a granturilor obţinute până în prezent etc.)
  2. buna cunoaştere a limbii engleze şi a limbii engleze vechi (demonstrată prin articole scrise până în prezent în limba engleză şi prin susţinerea interviului şi a proiectului de cercetare în limba engleză)
  3. calitatea proiectului individual de cercetare anexat la dosar şi susţinut oral în cadrul interviului; evaluarea modului în care acest proiect de cercetare se integrează în structura şi ipotezele de cercetare ale grantului
  4. buna cunoaştere a literaturii primare şi secundare din domeniu (vezi lista bibliografică orientativă de mai jos)

 

Se vor mai puncta, de asemenea, cunoștințele de limbă latină, franceză sau italiană și buna cunoaștere a contextului filosofic și științific din sec. XVI-XVII.

 

Interviul va avea loc în data de 4 decembrie, ora 10, la sediul Facultăţii de Filozofie.

 

 

Bibliografie primară:

 

Plinius, Istoria naturală (de preferinţă ediţia lui Philemon Holland, Pliny’s natural history, London, 1601)

Seneca, Natural Questions, translated by H. Hine, University of Chicago Press, 2010

Francis Bacon, The Oxford Francis Bacon, edited by Graham Rees, vol. IV, XI, XII, XIII (The Advancement of Learning, Novum Organum, History of the Winds, History of Life and Death, History of Dense and Rare)

Francis Bacon, Sylva Sylvarum or a Natural History in ten centuries, in Speding, Elis, Heath, The Works of Francis Bacon, vol. II

 

Bibliografie secundară:

 

  1. Anstey, Peter, Hunter, Michael. “Robert Boyle’s ‘Designe about Natural History’,” Early Science and Medicine 13 (2008), 83-126.
  2. Blair, Ann, Too Much to Know: Managing Scholarly Information before the Modern Age. New Haven: Yale University Press, 2010.
  3. Colclough, D, «The Materialls for the Building»: Reuniting Francis Bacon’s Sylva Sylvarum and New Atlantis, Intellectual History Review, (2010): 181-200
  1. Dear, Peter, Discipline and Experience:  The Mathematical Way in the Scientific Revolution (University of Chicago Press, Chicago, 1995)
  2. Manzo, Silvia, Probability, Certainty, and Facts in Francis Bacon’s Natural Histories. A Double Attitude towards Skepticism, in Maia Neto, José R., Paganini, Gianni and Laursen, John C. (eds.): Skepticism in the Modern Age: Building on the Work of Richard Popkin (Brill, Leiden, 2009), pp. 123-138
  3. Ogilvie, Brian,  The Science of Describing: Natural History in Renaissance Europe, (University of Chicago Press, Chicago, 2006)
  4. Shapiro, Barbara, A Culture of Fact: England, 1550 – 1720 (Cornell University Press, Ithaca, 2000)
  5. Pomata, Gianna, Siraisi, Nancy, Historia. Empiricism and Erudition in Early Modern Europe, 2005
  1. Eamon, W. Science and the Secrets of Nature: Books of Secrets in Medieval and Early Modern Culture (Princeton: 1994).
  2. Harrison, Peter „Curiosity, Forbidden Knowledge, and the Reformation of Natural Philosphy in Early Modern England“. Isis 92 (2001): 265-290.
  3. Harrison, Peter. 2007. The Fall of Man and the Foundations of Science. Cambridge: Cambridge University Press.
  4. Jalobeanu, Dana, Francis Bacon’s Natural History and the Senecan Natural Histories of Early Modern Europe,  Early Science and Medicine 17 (2012): 197-229.
  5. Jalobeanu, Dana, Idolatry, Natural History, and Spiritual Medicine: Francis Bacon and the Neo-Stoic Protestantism of the Neo-Stoic Protestantism of the Late Sixteenth-Century“. Perspectives on Science 20 (2012): 207-226.
  1. C. T. Wolfe, O. Gal, (Eds.) The Body as Object and Instrument of Knowledge: Embodied Empiricism in Early Modern Science, Dordrecht: Springer, 2010.