Anunt concurs AC nov

tematica si bibliografia AC 2012

Postul vacant: Asistent de cercetare (normă întreagă)

Nr. Posturi: 1

Data limita de trimitere a aplicatiilor: 28 noiembrie

Date de contact: Dr. Dana Jalobeanu

Adresa: Splaiul Independenţei 204, Sector 6, 060024, Bucureşti

Website: http://www.filosofie.unibuc.ro/danajalobeanu

Adresa electronică: dana.jalobeanu@celfis.ro

Descriere: Se scoate la concurs o poziție de asistent de cercetare  pentru completarea echipei ştiinţifice a proiectului “De la istoria naturala la ştiinţa moderna: naşterea filosofiei experimentale”, PN-II-ID-PCE-2011-3-0719, finanţat prin CNCS si implementat de Universitatea din Bucureşti. Poziția se scoate la concurs pe o durată determinată de un an, cu posibilitatea de prelungire la 2 ani, în funcţie de rezultatele obţinute în activitatea de cercetare şi de scorul obţinut atât în mod individual cât şi de echipa proiectului după prima etapă de evaluare anuală. Activitatea de cercetare în cadrul proiectului va presupune: organizarea şi participarea la seminare săptămânale, cercetare de arhivă (inclusiv manuscrise si publicaţii de dinainte de 1600), stagii de cercetare în străinătate, participarea la conferinţe şi colocvii internaţionale, organizarea de colocvii şi workshopuri internaţionale, publicarea de articole, participarea la proiectele de traduceri în limba română a scrierilor Francis Bacon, Sylva Sylvarum, şi Descartes, Meteorologia.

Cerinte:

 1. Candidatul/ candidata trebuie sa fie inscris/ a intr-un program masteral sau doctoral in domeniul ştiinţelor umaniste, eventual într-o disciplină înrudită cu istoria ideilor (istoria filosofiei, filosofie, istorie) sau sa fie absolventul/ a unui asemenea program.
 2. Nivel avansat de limba engleză, cunoştinţe de engleză veche, capacitatea de a citi texte de secol XVI-XVII. Cunoaşterea limbii latine, a limbii germane sau a francezei constituie avantaje.
 3. O bună cunoaştere şi un interes susţinut pentru istoria ştiinţei sau filosofia modernă timpurie (early modern philosophy).
 4. Abilităţi organizatorice şi de comunicare, capacitatea de a colabora şi de a lucra în echipă.

 

Pentru a aplica, va rugam sa depuneti dosarul de concurs la la sediul Rectoratului Universităţii, din Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36- 46, Bucureşti, la Direcţia Resurse Umane (lista de documente necesare completarii dosarului de concurs, se gaseste accesand http://www.unibuc.ro/n/organizare/dirresumane/post-vaca/Personal_nedidactic.php). Dosarul de concurs trebuie să cuprindă, pe lângă documentele oficiale:

 1. o scurtă descriere a profilului de cercetare (granturi câştigate până în prezent, burse, lucrări publicate, lucrări predate spre publicare, participare la conferinţe sau seminarii internaţionale, participarea în comitete editoriale, grupuri de cercetare etc.).
 2. o lucrare (publicata sau nepublicata) reprezentativă (in limba engleza).
 3. un proiect de cercetare de 4 pagini care să se încadreze în liniile de cercetare ale proiectului “De la istoria naturala la stiinta moderna: nasterea filosofiei experimentale”, PN-II-ID-PCE-2011-3-0719.

Vă rugam să trimiteti documentele 1-3 si pe adresa de email dana.jalobeanu@celfis.ro.

Candidatii care indeplinesc cerintele de mai sus vor fi contactati pentru interviul in fata comisiei. Pentru pregătirea interviului vezi tematica și bibliografia de concurs afișate.

Tematica şi bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor de asistenţi de cercetare în cadrul proiectului PN-II-ID-PCE-2011-3-0719, De la istoria naturala la ştiinţa moderna: naşterea filosofiei experimentale finanţat de CNCS

 

Director de proiect: Dana Jalobeanu

 

 

 

Candidaţii selecţionaţi în urma competiţiei de dosare vor susţine un concurs cu două probe: o probă de traducere și un interviu:

 

 1. buna cunoaştere a limbii engleze şi a limbii engleze vechi demonstrată prin traducerea unui fragment din Francis Bacon Sylva Sylvarum
 2. calitatea proiectului individual de cercetare anexat la dosar şi susţinut oral în cadrul interviului; evaluarea modului în care acest proiect de cercetare se integrează în structura şi ipotezele de cercetare ale grantului
 3. buna cunoaştere a literaturii primare şi secundare din domeniu (vezi lista bibliografică orientativă de mai jos)

 

Interviul va avea loc în data de 4 decembrie, ora 10, la sediul Facultăţii de Filozofie.

 

 

Bibliografie primară:

 

Francis Bacon, The Oxford Francis Bacon, edited by Graham Rees, vol. IV, XI, XII, XIII (The Advancement of Learning, Novum Organum, History of the Winds, History of Life and Death, History of Dense and Rare)

Francis Bacon, Sylva Sylvarum or a Natural History in ten centuries, in Speding, Elis, Heath, The Works of Francis Bacon, vol. II  (sau una dintre ediţiile de secol XVII)

 

Bibliografie secundară:

 

 1. Anstey, Peter, Schuster, John A. eds. The Science of Nature in the Sevententh Century: Patters of Change in Early Modern Natural Philosophy, (Dordrecht, 2005)
 2. Anstey, Peter, Hunter, Michael. “Robert Boyle’s ‘Designe about Natural History’,” Early Science and Medicine 13 (2008), 83-126.
 3. Blair, A. “Humanist Methods in Natural Philosophy: The Commonplace Book,” Journal of the History of Ideas, 53 (1992), 535-539
 1. Dear, Peter, Discipline and Experience:  The Mathematical Way in the Scientific Revolution (University of Chicago Press, Chicago, 1995)
 2. Grafton, Anthony, What was history? The Art of History in Early Modern Europe, Cambridge University Press, 2007
 3. Kuhn, Thomas S., “Mathematical versus Experimental Traditions in the Development of Physical Science” in The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change (University of Chicago Press, Chicago, 1977), pp. 31–65
 4. Ogilvie, Brian,  The Science of Describing: Natural History in Renaissance Europe, (University of Chicago Press, Chicago, 2006)
 5. Shapiro, Barbara, A Culture of Fact: England, 1550 – 1720 (Cornell University Press, Ithaca, 2000)
 6. Pomata, Gianna, Siraisi, Nancy, Historia. Empiricism and Erudition in Early Modern Europe, 2005