Concursul de admitere

doctorat sept. 2012

 

            Organizarea concursului de admitere se face după regulile stabilite de către fiecare conducător de doctorat în perioada 24-27 septembrie 2012. Fiecare conducator de doctorat isi va afisa data interviului.

Pentru detalii, candidaţii vor lua legătura cu conducătorul de doctorat.

Menţionăm că şi conducătorii de doctorat de peste 65 de ani pot lua candidaţi noi în cotutelă. Rugăm candidaţii să ia legătura cu aceştia din timp.

Toţi candidaţii vor pregăti un dosar cu (cel puţin):

–          publicaţiile profesionale, alte realizări în domeniul cercetării (studii, comunicări, traduceri, cărţi etc.)

–          proiectul de cercetare doctorală (conform formularului afişat)

–          diploma de bacalaureat

–          diploma de licenta  + foaia matricola

–          diploma de masterat + foaia matricola

–          copie legalizata certificat de nastere

–          copie carte de identitate

–          copie certificat de casatorie

–          adeverinta medicala

–          3 fotografii (tip buletin)

–          dosar plic

–          cerere de inscriere (de la secretariat)

–          taxa de admitere – 150 ron (se achita la secretariat)

–          certificat competenta lingvistica

–          curriculum vitae

Candidaţii vor propune proiecte de cercetare corespunzătoare preocupărilor ştiinţifice ale conducătorului de doctorat sau subiecte interdisciplinare care să valorifice competenţele într-o altă specialitate ale studentului-doctorand (a se consulta site-ul Facultăţii pentru profilul ştiinţific al conducătorilor de doctorat).

Au dreptul să participe la  concursul de admitere la studii universitare de doctorat numai absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară sau din străinătate, conform art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, indiferent de specializare.

Un conducător de doctorat are dreptul să refuze să declare admis un candidat la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat şi să refuze să conducă teza de doctorat dacă apreciază că tema propusă de candidat nu se înscrie între preocupările sale prezente de cercetare şi/sau nu este importantă ori actuală din perspectivă ştiinţifică generală.

Locuri subvenţionate vacante de la buget: 23

Locuri cu taxă : 25

Conducători de doctorat

Nr.crt.

Numele şi prenumele

Nr. locuri

1. Prof.dr. Bănşoiu Nelu 2 locuri
2. Prof.dr. Brâncoveanu Romulus 3 locuri
3. Prof.dr. Dumitru Mircea 2 locuri
4. Prof.dr. Flonta Mircea 1 loc
5. Prof.dr. Geană Gheorghiţă 4 locuri
6. Prof.dr. Iliescu Adrian 1 loc
7. Prof.dr. Mureşan Valentin 2 locuri
8. Prof.dr. Solcan Radu 2 locuri
9. Prof.dr. Boboc Alexandru
10. Prof.dr. Morar Vasile  1 loc in cotutela
11. Prof.dr. Vlăduţescu Gheorghe

 

 

Universitatea din Bucureşti                                          Valabil pentru colocviul de admitere sept. 2012

Facultatea de filosofie                                                    Numele candidatului:

Şcoala doctorală                                                              Numele conducătorului de doctorat:

 

Proiect de cercetare doctorală  al candidatului ….

 

Proiectul de cercetare completat va avea max. 14.000 caractere, inclusiv spaţiile.

Titlul proiectului:

1)      Principalul obiectiv şi rezumatul proiectului (prezentaţi principalele scopuri urmărite prin prociectul de cercetare şi faceţi un rezumat al felului în care credeţi – acum – că îl puteţi atinge. Scopul acestor precizări e de a ajuta comisia să decidă dacă tema prezintă interes sau nu).

2)      Fundalul cercetării (arătaţi cât s-a evoluat în abordarea temei propuse, ce literatură există şi ce noutăţi aţi putea aduce prin teză. Arătaţi dacă tema se încadrează în preocupările conducătorului de doctorat).

3)      Cadrul teoretic (schiţă a fundamentului teoretic al proiectului şi a motivelor pentru care l-aţi ales).

4)      Metoda (prezentaţi metodele pe care le veţi utiliza şi problemele de etică pe care le ridică cercetartea. Care sunt sursele de informare (teoretică şi empirică) şi dacă vă sunt accesibile).

5)      Diseminare (faceţi o schiţă a rezultatelor pe care le aşteptţi: plan de diseminare: publicarea rezultatelor, articole, cărţi, mass media  etc.)

6)      Planificare strategică a cercetării (faceţi un plan pe trei ani cu principalele tipuri de activităţi pe care vă propuneţi să le desfăşuraţi, data lor aproximativă, momentele organizatorice importante, perioade de studiu în străinătate, participarea la cursuri etc.)

7)      Bibliografie parcursă şi orientativă.