PROGRAM_CURS DE VARĂ(.doc)

TABEL NOMINAL alfabetic versiune finala centralizata 27 august(.doc)

În atenţia participanţilor la Cursul de vara

Caracterul cursului

Acest curs este o dezbatere intelectuală despre credinţa în divinitate; nu are în nici un fel caracter confesional; cu atât mai puţin politic. Reamintim faptul că la baza selecţiei participanţilor nu au stat criterii privind religia, sexul sau naţionalitatea. Trăim într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie şi egalitatea între femei şi bărbaţi şi afirmăm valorile demnităţii umane, libertăţii, democraţiei, egalităţii, statului de drept şi respectarea drepturilor omului, inclusiv drepturile persoanelor aparţinând minorităţilor. 

Programul unei zile de curs

În fiecare zi sunt programate câte trei sau patru expuneri , începând cu ora 9.00. Timpul alocat unei expuneri este de 100 min. (împărţite în două reprize a câte 50 min., cu pauza de rigoare între ele); tot aici sunt incluse şi discuţiile.

În fiecare zi, mai puţin vineri, este prevăzută o pauză de masă. Participanţii sunt rugaţi ca, în intervalul respectiv, să părăsească amfiteatrul în care se ţin expunerile, în scopul aerisirii.

În zilele de marţi, miercuri şi joi, în timpul pauzei de masă, elevii şi studenţii de la alte facultăţi decât cea de filosofie pot afla mai multe lucruri despre Facultatea de Filosofie şi studiul filosofiei în cadrul Consultaţiilor oferite de cadrele didactice şi studenţii noştri. Programul Consultaţiilor va fi afişat în facultate.

Participanţii la curs sunt rugaţi să intre în amfiteatru înainte de începerea expunerii şi să nu părăsească sala (exceptând cazurile de forţă majoră) decât la pauză; de asemenea, telefoanele vor fi închise în timpul prezentării.

Acordarea diplomelor de participare

Se vor acorda Diplome de participare celor care au fost prezenţi la toate activităţile prevăzute în program.

Dovada afilierii instituţionale

În prima zi de curs (3 septembrie), fiecare participant va face dovada afilierii instituţionale prezentând:

– elevii: carnet de elev + copie xerox (sau adeverinţă de la liceu)

– studenţii, masteranzii, doctoranzii: carnet student + copie xerox (sau adeverinţă de la facultate)

– cadrele didactice, cercetatorii (şi alte situaţii): legitimaţie servici + copie xerox (sau adeverinţă de la instituţia respectivă)

–  absolvenţi (beafiliaţi încă), pot prezenta diploma de absolvent + copie xerox

Copiile xerox şi adeverintele vor rămâne la Facultatea de Filosofie.

 

Locul de desfăşurare

Expunerile şi masa rotundă vor avea loc în amfiteatrul „Titu Maiorescu” din sediul Facultăţii de Filosofie, Spl. Independenţei, nr. 204.

Mijloace de transport până la sediul facultăţii:

–          autobuze: nr. 601 (staţia Facultatea de Filosofie), nr. 123 (Podul Cotroceni), nr. 105 (Podul Grozăveşti)

–          tramvaie: nr. 1 (Podul Grozăveşti), nr. 11 (Podul Grozăveşti), nr. 35  (Podul Grozăveşti)

–          troleibuze: nr. 96 (Podul Cotroceni)

–          metrou: staţia Grozăveşti

Participanţii la curs care doresc să ajungă la sediul Facultăţii de Filosofie cu maşina personală sunt atenţionaţi că nu au asigurate locuri de parcare.

Cazare pentru participanţii din provincie

Pe durata cursului, participanţii din provincie pot fi cazaţi contra cost la Căminele Universităţii din Bucureşti, dacă au solicitat acest lucru în Formularul de înscriere. Cei interesaţi vor prezenta la sosire documente din care să rezulte că au împlinit vârsta de 18 ani până la data de  2 sept. 2012 şi că sunt afiliaţi la instituţia menţionată în Formularul de înscriere.